Kontrolná akcia „ČISTOTA“

V mesiaci december 2008 sa v zmysle zákona č. 82/2005 Z.z.
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uskutočnila na území
Slovenska mimoriadna kontrolná akcia ČISTOTA. Aj náš ÚPSVaR Stropkov sa
aktívne podieľal na jej realizovaní.
V tomto období bolo skontrolovaných 32 podnikateľských subjektov, celkový
počet skontrolovaných zamestnancov v kontrolovaných zamestnaneckých
subjektoch bolo 68. V rámci akcie ČISTOTA bola vykonaná aj jedna nočná
kontrolná akcia, ktorá sa uskutočnila v meste Medzilaborce a v regióne
Medzilaborce. Táto nočná kontrolná akcia bola vykonaná v spolupráci
s Cudzineckou políciou Stropkov. Z celkového počtu skontrolovaných
zamestnancov 68 bolo podľa jednotlivých odvetví skontrolovaných v odvetví
výroby a priemyslu 25 zamestnancov, v poľnohospodárstve a lesnom
hospodárstve 3 zamestnanci, v reštauráciách a hoteloch 16 zamestnancov a
v obchodnej reťazi bolo skontrolovaných 22 zamestnancov. Kontrolou boli
zároveň skontrolovaní aj štyria cudzinci – Vietnamci, ktorí sú
zamestnaní v zamestnávateľskom subjekte v Medzilaborciach. Pri kontrolnej
akcii „ČISTOTA“ nebolo zistené žiadne porušenie, všetci kontrolovaní
zamestnanci mali uzatvorené pracovnoprávne vzťahy v zmysle zákonníka
práce.
Ing. Jana Bučková, vedúca oddelenia kontroly

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter