Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Koniec roka 2018 v Dennom centre

Koniec roka bol v našom Dennom centre pri MsÚ Stropkov veselý.
29. decembra 2018 sa stretli seniori, aby pri chutnom občerstvení a živej
hudbe spomínali na rok 2018 a spoločne sa ešte raz v tomto roku zabavili.
Posedenia sa zúčastnili primátor mesta O. Brendza, zástupca primátora D.
Lukáč a vedúci odboru M. Vašš. Seniorom zaželali veselého Silvestra a
veľa zdravia a šťastia v novom roku 2019. Priateľská atmosféra, skvelá
zábava a vynikajúca nálada trvali do neskorých večerných hodín.
Ďakujeme vedeniu mesta za chutné pohostenie, p. Blanárovi za skvelú muziku a
všetkým zúčastneným za príjemne strávené chvíle.
Požehnaný a šťastný nový rok!
Výbor Denného centra

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter