Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Koniec čiernym stavbám na Domaši?

V apríli minulého
roka ostala vodná nádrž Domaša po intenzívnych dažďoch zasypaná odpadom.
Situácia nám pripomenula fenomén čiernych stavieb a hovoriť sa dokonca dalo
o ekologickej katastrofe, pretože vodná nádrž Veľká Domaša sa nachádza
v III. stupni ochrany vodného zdroja Ondava – Kučín.

Na hladine sme vtedy mohli vidieť fľaše od olejov, sprejov, chladničky,
plastové tašky, zaplavené latríny i staré automobily, pretože takmer
všetky čierne stavby, prístrešky, búdy a iné nelegálne stavby postavené
popri brehu sa zosunuli do vody. Už vtedy starosta obce Kvakoviec R. Kapraľ
avízoval, že budú síce v boji s čiernymi stavbami nekompromisní, no bez
súčinnosti Ministerstva životného prostredia sa situáciu tak skoro
nepodarí dať do poriadku.
Na výjazdovom rokovaní Vlády SR v Stropkove, ktoré sa konalo 25. júna,
bol tento problém znova na pretrase a premiér P. Pellegrini zaviazal ministra
životného prostredia SR v súčinnosti s ministrom spravodlivosti, aby
najneskôr do konca septembra pripravili návrh postupu odstraňovania čiernych
stavieb. Znamená to teda, že starostovia dotknutých obcí budú mať konečne
voľné ruky pri ich odstraňovaní.
„Čo sa regiónu a okresu Stropkov týka, vláda uložila
ministrovi životného prostredia a pánu podpredsedovi vlády, aby
v spolupráci s ministrom spravodlivosti začali riešiť akútny a vážny
problém, ktorý nie je problémom len tohto okresu. Problémom celého
Slovenska je ako sa vysporiadať s čiernymi stavbami. Nemám teraz na mysli
čierne stavby, ktoré sú používané ako obydlie. Dobre viete, že na vodnej
nádrži Domaša už niekoľko rokov sa občania tohto regiónu a príslušného
okolia trápia s veľkým množstvom čiernych stavieb, ktoré tam sú. Ide
o rôzne chatrče, búdy, rybárske chatky, ktoré sú na pozemkoch
Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP). Nemajú žiadne povolenie, sú to
čierne stavby a nejakým spôsobom sa dodnes s tým nikto nevie vysporiadať.
Ja ako predseda vlády ani ostatní členovia vlády sa nemôžeme uspokojiť,
že sa to neriešilo po minulé roky, tak sa to nebude riešiť ani roky
nasledujúce, preto vláda uznesením zaviazala podpredsedu vlády a ministra
životného prostredia v spolupráci s ministrom spravodlivosti, aby
pripravili celkový návrh postupu odstraňovania čiernych stavieb na pozemkoch
SVP, konkrétne na vodnom diele Domaša,“
uviedol P. Pellegrini
a dodal, že tento dokument bude slúžiť ako nosný a základný návrh
postupu celkovo pre všetky štátne organizácie, mestá a obce a spoločné
stavebné úrady, aby sa postupne takto vzorovo odstraňovali čierne stavby aj
na ostatnom území SR. „Skúsiť by sme to mohli na Domaši.
Nebudeme predsa tolerovať, že si niekto na cudzom pozemku postaví búdu a
potom sa k nej neprizná. Na druhej strane sa vyhráža, že ak by ju štát,
alebo obec na vlastné náklady odstránila, bude žalovať obec, alebo štát
za škodu, ktorá mu mohla byť spôsobená, alebo za cennosti, ktoré mohol
mať údajne v danej nehnuteľnosti v čase demolácie. Takto to fungovať
nemôže, preto pevne verím, že do 30. septembra obdržime konkrétny postup
a podľa tohto postupu budeme svedkami odstraňovania týchto čiernych stavieb
ešte tohto roku, prípadne začiatkom budúceho roka,. Toto tolerovať
nebudeme, aby sa porušoval zákon a ľudia si z toho robili dobrý
deň,“
uzavrel premiér P. Pellegrini.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter