Koncert víťazov stropkovských gymnazistov

<p>V netrpezlivom
očakávaní voľných letných dní sa končí školský rok 2011/2012 aj na
Gymnáziu v Stropkove. Predposlednou udalosťou pred samotným odovzdávaním
vysvedčení bola slávnosť, na ktorej sú tradične odmeňovaní tí
najlepší – Koncert víťazov. Jeho 13. ročník sa konal v utorok
dopoludnia 26. júna 2012 v sále OŠaK Stropkov.
O program sa postarali samotní žiaci, ktorí od úvodu až po záver
ukázali, že ani javisko so zaplneným hľadiskom pre nich nie je strašiakom,
ale skôr výzvou k tomu, aby ukázali, čo v nich je.

<p>Po slávnostnou príhovore riaditeľa Gymnázia v Stropkove RNDr. Jaroslava
Mikitu a medzi scénkami, tancami a pesničkami boli z jeho rúk odovzdané
ceny pre nasledujúcich žiakov.
Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov ocenila Mateja Štefánika
(III. B) a Juraja Kasardu (I. B) za umiestnenie v Zlatom pásme na
celoslovenskej konferencii súťažného projektu Nenápadní hrdinovia. Obaja
získali aj Cenu za najlepšiu prácu na Medzinárodnej konferencii študentov
v Prahe v súťaži Jeden svět na školách – příběhy bezpráví.
Ďalší ocenení žiaci Pavol Dziak (III. C), Marek Kosť (III. A) a Petra
Nemcová (III. A) sa umiestnili na 2. mieste v regionálnom kole Mladý
Európan. Recitátor Peter Rak (príma) získal ocenenie za Cenu poroty na
okresnom kole v súťaži Rozprávkové vretienko, ako aj Jaroslava Berežná
(IV. B) a Klaudia Petrová (II. A) za prvé miesta na okresnom kole Vansovej
Lomničky vo svojich kategóriách. Odmena bola udelená aj Richardovi
Kitľanovi (kvarta) za 3. miesto za v okresnom kole Dejepisnej olympiády a
Jurajovi Kasardovi (I. B) za 5. miesto v krajskom kole rovnakej súťaže.
Predmetová komisia cudzích jazykov udelila ocenenie Sebastiánovi Veselému
(septima) za 3. miesto v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku, Lucii
Poľakovej (sexta) za 5. miesto v rovnakej súťaži, Matejovi Bičejovi (IV.
A) za 3. miesto, Lucii Poľakovej (sexta) za 4. miesto a Denise Bačikovej
(kvarta) za 5. miesto v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku.
Predmetová komisia matematiky, fyziky, informatiky a geografie ocenila Olivera
žumara (príma) za 1. miesto v obvodnom kole Pytagoriády v kategórii P6,
Matúša Kotoru (sekunda) za 1. miesto v obvodnom kole Pytagoriády
v kategórii P7 a za 1. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády,
Bibiánu Motykovú (príma) za 2. miesto a Norberta Čabalu (sekunda) za
2. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády. Ocenení boli aj Richard
Kitľan (kvarta) za 3. miesto na obvodnom kole Geografickej olympiády,
Kristián Babjar (III. B) za Čestné uznanie na celoslovenskej súťaži
AMFO – Amatérska fotografia, ako aj Eva Ďurajková (I. B) za udelenie Ceny
AMFO – Amatérska fotografia na krajskom kole súťaže. Za 1. miesto
v Pytagoriáde pre starších boli ocenení Benjamín Korady, Matej Rudžík a
Marko Dávid Vateha, všetci z 1. B.
Predmetová komisia biológie, chémie a telesnej výchovy nominovala na
ocenenie týchto žiakov: Evu Melníkovú, Lukáša Škublíka, Mateja Rotha,
Zuzanu Vaškovú, Dominiku Surmankovú a Adama Berežného (všetci z III. B)
za 2. miesto v územnom kole Súťaže družstiev prvej pomoci a za 3. miesto
Katarínu Baraníkovú, Barbaru Rudovú, Patrika Stenčíka, Michala Štochmala
(všetci z kvinty), Evu Ďurajkovú a Romanu Šmilňákovú (I. B). Kolektív
sekundy získal ocenenie za 1. miesto v školskom kole Recykluj a vyhraj.
žiaci nazbierali 1765 kusov hliníkových viečok. Z jednotlivcov túto
súťaž vyhral Adam Bujdoš (sekunda), ktorý nazbieral 600 ks.
V 2. ročníku Zberu papiera boli ocenení žiaci sexty (zberom papiera
zachránili takmer 10 stromov – 1. miesto), kvarty (9 stromov –
2. miesto) a III. B (vyše 7 stromov – 3. miesto). Jednotlivci zapojení
do zberu papiera ušetrili 10 stromov (Matej Roth, III. B – 4 stromy,
1. miesto, Adam Bujdoš, sekunda – 3 stromy, 2. miesto a Alexandra
Homoľová, príma – takmer 3 stromy, 3. miesto). Ocenenie komisie získala
aj Lucia Poľaková (sexta) za 1. miesto v krajskom kole Stredoškolskej
odbornej činnosti v odbore Biológia a za účasť na celoslovenskom kole.
Ocenené bolo aj volejbalové družstvo dievčat za 1. miesto v krajskom kole,
6. miesto na Majstrovstvách SR a za 2. miesto na Olympijských hrách
stredných škôl, diež dievčatá – futbalistky za 1. miesta na Futbalovom
turnaji o pohár riaditeľa Gymnázia DH Svidník a na obvodnom kole, ako aj za
účasť na krajskom kole v malom futbale a Stanislav Motyka ( IV. B) za
3. miesto v krajskom kole v cezpoľnom behu.
Triedni učitelia vyhodnotili aj najlepších žiakov svojich tried. Príma:
Bibiána Motyková, sekunda: Matúš Kotora, kvarta: Richard Kitľan, kvinta:
Simona Gidová, sexta. Lucia Poľaková, septima: Jana Raková, oktáva: Sita
Khwaja, I. A: Tatiana Sukeľová, I. B: Juraj Kasarda, II. A: Karin Timanová,
II. B: Ivana Kušnierová, III. A: Marek Kosť, III. B: Matej Štefánik, III.
C: Pavol Dziak, IV. A: Petra Vojčeková, IV. B: Monika Pecuchová.
Oceneným žiakom blahoželáme a všetkým gymnazistom, ale aj ich kamarátom
v ostatných školách prajeme príjemné a radostné prežitie letných
prázdnin.
-gs-

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter