Konateľ Byhosu nepredpokladá veľký záujem o štátnu podporu zatepľovania

obrazekČoraz viac bytových
spoločenstiev v meste uvažuje prijať opatrenia na znižovanie energetickej
náročnosti svojich obytných domov. Ku komplexnej rekonštrukcii pristúpili
v minulom roku spoločenstvá na Hlavnej a Mlynskej ulici, zatepľovať
plánujú aj ďalší. Jedným zo spôsobov financovania rekonštrukcie
bytového domu v záujme znižovania jeho energetickej náročnosti je vyžitie
štátnej podpory zatepľovania.

„Program zatepľovania, ktorý schválila vláda je veľmi
dobrý projekt, pretože znižovanie energetickej náročnosti a hospodárnosti
je jednou z priorít EÚ. Stále tvrdím, že teplo nie je drahé, len my máme
vysokú energetickú náročnosť budov. Čo sa týka nášho mesta, tak na
mestské byty sa program nevzťahuje. Jednou z podmienok na pridelenie
bezúročného úveru zo ŠFRB je, aby bytový dom bol skolaudovaný najneskôr
do roku 1989. To znamená, že program sa vzťahuje na 20-ročné a staršie
bytové domy. Všetky bytové domy vo vlastníctve mesta sú novšie. Čo sa
týka ostatných bytových domov, ktoré máme v správe, zatiaľ nemám
informácie, žeby niektoré z nich chceli tento program
využiť,“
priblížil konateľ spoločnosti Byhos, s.r.o.
Stanislav Humeník.
Podľa neho má vládny program zatepľovania určité striktné podmienky a
preto nepredpokladá, žeby sa o tieto prostriedky uchádzalo niektoré
z bytových spoločenstiev v meste. „Dom musí byť zateplený
ako celok, teda od suterénu, cez fasádu, kompletnú výmenu okien, až po
strechu. Program je nastavený tak, že maximálna doba splácania
bezúročného úveru je 15 rokov a maximálna dotácia je 80 eur na meter
štvorcový zateplenej plochy. Napríklad pri úvere necelých 332 tis. eur (10
mil. korún) vychádza mesačná splátka pri starom modeli financovania zo
ŠFRB pri 1%-nom úročení a dĺžke splácania 20 rokov na 1526 eur
(45.972 korún). Pri bezúročnom úvere splácanom len 15 rokov predstavuje
splátka 1844 eur (55.552 korún) mesačne, čo je značný rozdiel, ktorý
môže mnohých odradiť. Taktiež ich môže odradiť pomerne zložitá
administratívna náročnosť pri vybavovaní úveru, ako aj skutočnosť, že
musia založiť zatepľovaný dom ako zábezpeku za úver,“

vysvetlil S. Humeník.
Vyše 400 tis. eur (12 mil. korún) investovali v minulom roku do
rekonštrukcie a zateplenia obyvatelia bytového domu na ulici Hlavnej. 80%
nákladov vykryli z úveru ŠFRB, zvyšok z vlastných úspor a úveru
z komerčnej banky. S. Humeník uviedol, že v tejto vykurovacej sezóne
v bytovke na teple ušetrili a Byhos dodal spoločenstvu Limba menej tepla ako
v minulosti. Presné čísla a tepelnú úsporu však budú vedieť až po
celkovom zúčtovaní dodávok za celý rok 2009. Konateľ sa v súvislosti
s prípadným zatepľovaním ďalších bytových domov, ktoré sú napojené
na centrálne zdroje tepla v správe Byhosu neobáva, že sa nižšie dodávky
nepriaznivo odrazia na hospodárení spoločnosti. „Vítame to,
že sa ľudia snažia šetriť náklady na teplo, napríklad výmenou starých
okien za nové izolačné okná. Prípadné zatepľovanie ďalších bytoviek sa
negatívne neodrazí na našich výsledkoch. Pri nižšom objeme vyrobeného
tepla, však môžu byť jednotkové náklady na výrobu vyššie, ale stále
máme priestor na racionalizačné opatrenia vo firme, aby sme cenu
nezvyšovali. Darí sa nám držať cenu tepla, lebo firma funguje efektívne a
budeme hľadať a prijímať aj ďalšie opatrenia, aby sme držali sociálne
únosnú cenu tepla pre našich obyvateľov.“

Spoločnosť Byhos dodáva teplo z kotolní E1 a K6 pre 37 obytných domov a
nebytové priestory v Dome služieb a združených obchodných strediskách
Blankyt a Mier.

obrazek obrazek
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter