Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Konalo sa štvrté zasadnutie mestského zastupiteľstva

Novým viceprimátorom
sa stal P. Lehocký, poslanecký sľub zložila O. Kurucová

V stredu 10. apríla sa v reprezentačnej sále kaštieľa v Stropkove
uskutočnilo štvrté zasadanie mestského zastupiteľstva. Prednesené bolo
oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na
uprázdnený mandát. Po tom, čo sa poslaneckej stoličky vzdal Dušan Lukáč,
sa miesto uvoľnilo pre náhradníka. V komunálnych voľbách vo volebnom
obvode č. 2 za stranu SMER – sociálna demokracia, bola prvou pod čiarou
Oľga Kurucová s počtom hlasov 93, ktorá uvoľnený mandát prijala a ktorá
zložila zákonom predpísaný sľub a zasadla do poslaneckých lavíc.

Primátor mesta Stropkov O. Brendza na 4. zasadnutí MsZ poveril
zastupovaním primátora mesta Petra Lehockého. Poverenie je platné od
10. apríla na celé funkčné obdobie. „Zastupovanie mesta je
čestná a zároveň zodpovedná funkcia. Rozhodovanie nebolo ľahké, ale
verím, že v osobe Petra Lehockého som sa rozhodol správne. Je to
viacnásobný poslanec, Stropkovčan – starousadlík s bohatými
skúsenosťami vo verejnej sfére v oblasti štátnej správy, ale aj
v oblasti samosprávy. Má všetky predpoklady na to, aby si svoju funkciu
zastal a aby bol skutočným zástupcom primátora,“
uviedol O.
Brendza a doterajšiemu zástupcovi primátora D. Lukáčovi poďakoval za jeho
spoluprácu. „Nebolo to jednoduché. Treba si priznať, že to
bolo turbulentné obdobie, kedy zo svojej funkcie odstúpil vtedajší primátor
mesta a môžem povedať, že D. Lukáč si svoju funkciu zastal. Bol
skutočným pomocníkom. Myslím si, že aj funkcia zástupcu primátora mesta
bola pomyselným odrazovým mostíkom jeho kariéry a mostíkom k zvoleniu do
funkcie poslanca PSK. Ostáva členom nášho tímu, no na inej
pozícii,“
povedal primátor, ktorý teraz už bývalému
viceprimátorovi odovzdal plaketu ako spomienku na jeho pôsobenie v MsZ od
roku 2016 do februára 2019.
„Ďakujem svojim voličom za prejavenú dôveru. Z politiky
neodchádzam, zostávam pôsobiť ako poslanec PSK. Všetky moje programové
tézy boli tiež tézami primátora mesta. Verím, že aj naďalej ostanem
nápomocný pri fungovaní mesta,“
reagoval D. Lukáč.
Keďže doterajšiemu zástupcovi primátora mesta zanikol mandát poslanca MsZ,
zaniklo aj jeho členstvo v mestskej rade. Doterajší zvolený člen mestskej
rady P. Lehocký sa stal prvým členom mestskej rady, ktorá má 5 členov, za
ďalšieho člena mestskej rady bol navrhnutý a zvolený M. Sýkora.
Zmeny nastali aj v niektorých komisiách, pretože vedeniu mesta boli v marci
2019 doručené tri písomné oznámenia o vzdaní sa členstva. Konkrétne
zmeny nastali v komisii pre výstavbu a územný rozvoj, kde sa členstva vzdal
M. Šandrik. P. Lehocký a P. Staško sa vzdali členstva v komisii pre
bezpečnosť a životné prostredie. Novým členom komisie pre výstavbu a
územný rozvoj sa stal D. Lukáč a novými členmi komisie pre bezpečnosť a
životné prostredie sa stali O. Kurucová a D. Lukáč.
Poslanci MsZ v Stropkove tiež schválili zmenu plánu zasadnutí MsZ na rok
2019 z dôvodu plánovaného výjazdového rokovania Vlády SR, ktorá sa má
uskutočniť v júni 2019.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter