Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Kompletne nový mostný objekt pred obcou Krušinec

Most pred obcou
Krušinec (III/3584 č. 3584-001) bol v havarijnom stave a dlho sa
diskutovalo o jeho oprave. Na jeho rekonštrukciu bolo z rozpočtu
Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2018 vyčlenených 620 tisíc eur.
V rámci jeho rekonštrukcie prebehla aktualizácia projektovej dokumentácie,
v auguste sa odovzdalo stavenisko a realizovalo sa podopretie jestvujúceho
mostného objektu.

„S výstavbou mostného objektu sme začali v priebehu
mesiaca september, kde sa začali vykonávať zemné a výkopové práce na
zakladaní nového mostného objektu,“
informoval Marcel
Horváth, riaditeľ Správy a údržby ciest PSK (SÚC PSK).
Realizovať sa teda bude výstavba kompletne nového mostného objektu, úprava
cesty III/3584 pred a za mostom v celkovej dĺžke 193 m.
„Úprava cesty zahrňuje aj úpravu jestvujúcich autobusových
zastávok na ceste II/575 vrátane vybudovania bezpečného priechodu pre
chodcov. V celej dĺžke úpravy cesty sa vybuduje chodník pre
peších,“
spresnil M. Horváth a dodal, že výstavbou mosta je
dotknutá aj preložka jestvujúceho vedenia Slovak Telekom, a.s. a verejného
osvetlenia.
Až do uvedenia mostného objektu do prevádzky bude prístup do obce vedený po
jestvujúcom mostnom objekte, ktorý je podopretý drevenou konštrukciou.
„Premávka na ňom je obmedzená zvislým dopravným značením.
Zároveň na ňom prebieha pravidelný monitoring,“
uviedol
riaditeľ SÚC PSK.
Pri tomto objekte budú použité zdroje z Vyššieho územného celku
v rámci kapitálových výdavkov. Túto stavbu realizuje Metrostav a.s.
Ukončenie stavby sa predpokladá v jeseni 2020.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter