Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Koľko sa zarába v jednotlivých odvetviach?

<p>Z hľadiska odvetví, najvyššia mzda (1 031 eur) bola v oblasti
odborných, vedeckých a technických činností. Do tejto sekcie patria
napríklad právne a účtovnícke činnosti, vedenie firiem, architektonické a
inžinierske činnosti, vedecký výskum a vývoj, reklama a prieskum trhu,
veterinárne činnosti. V ďalšom poradí najviac zarobili zamestnanci
v oblasti dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu (1 008 eur) a
zamestnanci vo finančných a poisťovacích činnostiach (955 eur). Najnižšiu
mzdu (490 eur) mali zamestnanci v ostatných činnostiach (napr. činnosti
členských organizácií, oprava počítačov, osobných potrieb, potrieb pre
domácnosť a ostatné osobné služby), v činnostiach v oblasti
nehnuteľností (559 eur) a zamestnanci v ubytovacích a stravovacích
službách (560 eur). Medziročne najrýchlejšie rástla mzda
v administratívnych a podporných činnostiach (o 26,8 %). Do tejto sekcie
patria napr. prenájom a lízing, sprostredkovanie práce, činnosti cestovných
agentúr a kancelárií, bezpečnostné služby a ďalšie.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter