Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

KOŇARE – tradícia chovu koní v Prešove a okolí

Prešovský samosprávny kraj, Krajské múzeum v Prešove a kaštieľ
Stropkov usporiadali výstavu pod názvom „Koňare“. Výstava ponúka
zaujímavé informácie o koňoch, tradícii chovu koní v Prešove a okolí,
ktoré siahajú ešte do čias Rakúsko – Uhorska.
Táto výstava bola otvorená za účasti primátora Ondreja Brendzu a
v priestoroch kaštieľa v Stropkove je sprístupnená pre širokú verejnosť
do 30. júna 2018. Všetci ste srdečne vítaní!
foto: A. Hričan

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter