Knižničný fond obohacujú najmä darcovia

<p>Mesiac kníh je v plnom prúde, preto sme oslovili vedúcu Mestskej
knižnice v Stropkove. Zaujímal nás knižničný fond, skladba čitateľov,
ale napríklad aj akcie, ktoré kolektív tejto inštitúcie pripravil
na marec.

<p>„Náš čistý fond predstavuje 36 409 knižničných
jednotiek. Prírastkové číslo činí 62 tisíc, polovica z tohto množstva
sú však vyradené knihy. Treba povedať, že s financiami je to stále
biednejšie. Patríme pod OŠK MsÚ Stropkov. Minulý rok nám dalo mesto na
nákup kníh 500 eur, za čo sme kúpili 71 knižničných jednotiek.
V rámci mesiaca kníh sme teraz v marci dostali ďalších 500 eur. Môžem
povedať, že knižnica má najväčšie prírastky najmä vďaka svojim
čitateľom, ktorí nám knihy darujú. Ide často o veľmi hodnotné
knihy,“
podotkla vedúca mestskej knižnice Olga Barburská a
menovala konkrétnych darcov. Rodina pána Čintalu darovala knižnici knihy
v hodnote približne 300 eur, hodnotné diela dlhodobo daruje Radovan Novák.
Naposledy tak urobil teraz v marci a knižničný fond obohatil o knihy
v hodnote okolo 200 eur. Hoci v súčasnosti vzhľadom na stále
populárnejší internet počet čitateľov mierne klesol, návštevnosť
hodnotia ako dobrú. „Evidujeme 713 čitateľov, z toho
253 detí. Títo čitatelia nám urobili v minulom roku 39 064 výpožičiek.
Čo sa týka skladby výpožičiek, vypožičalo sa 3 557 knižničných
jednotiek odbornej literatúry pre dospelých, 10 958 knižničných jednotiek
beletrie pre dospelých, 1 745 knižničných jednotiek odbornej literatúry
pre deti a 7 595 knižničných jednotiek krásnej literatúry pre deti.
K tomu treba prirátať aj 15 209 výpožičiek periodík.“
O.
Barburská spomenula aj akciu pod názvom Amnestia, ktorú vyhlásili pre
nedisciplinovaných čitateľov. „V rámci Amnestie majú
čitatelia, oneskorenci, odpustené poplatky za omeškanie vrátenia kníh a
tí, ktorí ich stratili alebo poškodili, môžu vymeniť knihu za knihu. Táto
akcia sa stretla s veľmi pozitívnymi ohlasmi. Napríklad jedna čitateľka
stratila knihu v hodnote 17 korún a doniesla nám novú knihu v hodnote
10,95 eur. Študent Mirko Šalap zase stratil knihu niekde na internáte, tak
nám namiesto nej doniesol množstvo nových hodnotných kníh.“

Pri príležitosti mesiaca knihy pripravil kolektív knižnice množstvo
zaujímavých sprievodných akcií pre materské, základné, stredné školy,
ale aj pre dospelých. Veľmi obľúbené sú najmä dramatizácie rozprávok a
videoprojekcie, ktoré tu prebiehajú skoro každý pracovný deň. žiaci ZUŠ
F. Veselého si pripravili literárno-dramatické pásmo pre školy, pre
mládež a dospelých pod názvom Absencia. Tento piatok bude na programe aj
beseda so začínajúcou autorkou Ivanou Ondriovou.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter