Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Knižnica dostala na nové knihy, informačný systém a výpočtovú techniku 14 tisíc eur

Stropkovská knižnica pokračuje v obnove svojho knižničného fondu. Po
minuloročnom úspešnom projekte, vďaka ktorému tam pribudli nové knihy za
takmer 3200 eur chystajú tentoraz nákup kníh za viac ako 4200 eur.

„Projekt Nové knihy pre všetkých je zameraný na nákup
novej literatúry pre širokú verejnosť, ktorú nepredstavujú len obyvatelia
Stropkova, ale aj obyvatelia okolitých obcí v okrese Stropkov. Našim
hlavným zámerom bola obnova zastaraného knižničného fondu a zabezpečenie
služieb obyvateľom mesta a okolitých obcí. Pri výbere sa zohľadňovala
široká škála používateľov knižnice a snažili sme sa vyhovieť ich
požiadavkám a potrebám,“
priblížil vedúci Odboru školstva
MsÚ Tibor Kubička. Projekt financuje Fond na podporu umenia sumou 4000 eur,
spoluúčasť mesta predstavuje ďalších 215 eur.
Okrem novej literatúry pribudnú aj tradičné tituly, ktoré v knižničnom
fonde doteraz chýbali. „Vďaka tomu chceme formou zážitkovej
práce s knihami, rôznymi besedami a rozprávkovými čítaniami u detí
zvýšiť záujem o čítanie a našu knižnicu. V neposlednom rade chceme
osloviť aj seniorov a prispieť tak ku skvalitneniu ich kultúrneho
života,“
doplnil T. Kubička.
Druhým z úspešných projektov je KIS Tritius zameraný na nákup novej
výpočtovej techniky a nového knižnično-informačného systému Tritius.
Vďaka nemu poskytne knižnica v budúcom roku širokej verejnosti
kvalitnejšie a modernejšie knižnično-informačné služby. Výška dotácie
predstavuje 10 tisíc eur, mesto projekt financuje sumou 608,10 eur.
„Mestskú knižnicu bolo potrebné zmodernizovať tak po stránke
technickej, ako aj z hľadiska zavedenia nových knižnično-informačných
technológií. Nový systém umožní skvalitniť služby knižnice a takisto
sprístupní užívateľom potrebné informácie zo všetkých dostupných
zdrojov. Systém Tritius spĺňa všetky naše a používateľské požiadavky
na moderný, prehľadný a prispôsobivý systém. Ide o úplný knihovnícky
systém, ktorý spája vlastnosti osvedčeného systému Clavius
(najrozšírenejšieho knihovníckeho systému v SR a ČR) s modernou
technológiou webovej aplikácie, ktorá má potenciál slúžiť v knižnici
ďalšie desaťročia,“
uviedol T. Kubička.
Tritius dodržiava všetky medzinárodné formáty, pravidlá a normy, má
moderný a prehľadný dizajn. V rámci používateľského konta má
jednoduché vyhľadávanie, poskytne čitateľovi informácie o jeho
výpožičkách, rezerváciách, poplatkoch a pod. S nákupom licencie na KIS
Tritius bude zakúpený aj nový server a operačný systém nevyhnutný na jeho
prevádzku. Knižnica tiež vďaka projektu dostane dve nové počítačové
zostavy a ďalšiu potrebnú výpočtovú techniku.
Projekty Nové knihy pre všetkých a KIS Tritius podporil z verejných zdrojov
Fond na podporu umenia.
-msú-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter