Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Klub slovenských turistov Slávia Stropkov na potulkách v Magurskom národnom parku v poľskej Krempne

Uplynulú nedeľu KST
Slávia Stropkov usporiadala pešiu túru do Magurského národného parku,
ktorá bola spojená s návštevou Vzdelávacieho centra a múzea Magurského
národného parku v obci Krempna. Turistom bola prezentovaná videoprojekcia,
v ktorej sa oboznámili s prostredím Magurského národného parku, jeho
povahou, jeho postupným vznikom spred miliónov rokov, ako aj s prírodným
prostredím, flórou i faunou. Putovanie zo vzdelávacie centra pokračovalo
k drevenému kostolu, odkiaľ sa turisti vybrali po trase „Halbów
Kamień“.

Vzdelávacie stredisko a múzeum v Magurskom národnom parku v obci Krempna
spolu s prírodným bohatstvom exponátov bolo oficiálne uvedené do
prevádzky 3. júna 2005. Jeho najväčšou atrakciou je výstavná sieň
s variabilnou výškou od 4 m do 9 m, ktorá znázorňuje povahu Národného
parku Magura. Na výstave môžete vidieť krajinu, rastliny a zvieratá, ktoré
sa v parku nachádzajú v rôznych ročných obdobiach, vrátane 22 druhov
stromov.
Prírodného prostredia je zobrazené veľmi presne. Okrem fauny a flóry,
ktorá sa vyskytovala na lúkach a v lesoch Beskýd je verne zobrazený aj
lesný prúd zakotvený v jesennej krajine.
Stredisko realizuje vzdelávacie aktivity pre deti a mládež v oblasti ochrany
životného prostredia, ekológie, botaniky, zoológie, organizuje výlety do
národného parku a poskytuje aj priestory pre konferencie a semináre. Je
ideálnym prostredím pre rodiny s deťmi, či školské výlety.
Po skončení prehliadky sa turisti vydali poznávať tento nádherný národný
park po vlastných. Je jedným z najmladších, ale územím pomerne veľkým
karpatským národným parkom, ktorý vznikol ešte v roku 1995. Takmer
20 tisíc hektárov chráneného územia leží väčšinou v podkarpatskej
oblasti. Tvoria ho nízke, dobre zalesnené hory na pohraničí husto
obývaných oblastí a preslávených divokosťou Bukovských vrchov.
V Magurskom národnom parku dominujú javorové lesy, ktoré sa v Karpatoch
vyskytujú už len zriedka, bučiny a umelo vysadené borovicové lesy. Divoké
časti parku obývajú medvede, vlky, rysy a tiež divé mačky, ktoré sú
v celej Európe na pokraji vyhynutia.
Netypickým horským druhom zvieraťa je los, ktorý je niekoľkonásobne
väčší párnokopytník ako jeleň a ktorý má lopatové parohy a prišiel
sem zo severu Poľska.
Vyskytujú sa tu tiež zriedkavé druhy hmyzu, dravé vtáky. Zbadať môžete
tiež stopy vydry, či bobry, ktoré takmer vyhubili kvôli jeho cennej
kožušine.
Nízke Beskydy patria medzi najmenej navštevované a prírodne
najzachovalejšie pohoria v Poľsku a na Slovensku. Ich najväčšou hodnotou
je neznečistené životné prostredie, kultúrna rozmanitosť a historické
pamiatky sakrálnej architektúry.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter