Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Klub Českého pohraničia Prešov na Strednom Považí

V mesiaci apríl 2018 trojčlenná delegácia Obl. R KČP Prešov predseda
A. Kaščák, klubu Prešov Ján Valiček, klubu Vyšná Olšava okres Stropkov
Peter Kasarda navštívila priateľov na strednom Považí.

Boli sme ako medzi svojimi, vedenie klubu nás srdečne privítalo. Počas
celého pobytu sa nám venoval Števo Omachel. Poznali sme Dubnicu n/Váhom,
zbrojný areál z vonku.
Navštívili sme primátora Dubnice, zotrvali sme v priateľskom rozhovore .
Očarení sme boli návštevou rázovitej obce v Strážovských vrchoch
ČIČMANMI. Zachovalá miestna ľudová architektúra, múzeum ľudovej
kultúry, renovovaný kaštieľ, dobrí ľudia to nemálo chybu.
Zúčastnili sme sa osláv oslobodenia obce Zliechov. Prijal nás starosta obce.
Pri pomníku zaspievala hymnu miestna spevácka skupina, boli aj národné
pesničky. Najlepší boli žiaci ZŠ zo Zliechova. Čo dokázali dve učiteľky
zo žiakmi 1. až 4 ročníka bolo fantastické.
Dievčatka a chlapci recitovali, spievali, bolo to všetko krásne, odporučím
to po návrate naším vo Vyšnej Olšave.
Pri spoločnom posedení na Obecnom úrade Zliechov pokračovala neformálna
beseda medzi účastníkmi osláv.
Zúčastnili sme sa zasadnutia Krajskej rady KČP Stredné Považie, plán
činnosti majú bohatý, tešíme sa na našich priateľov vo Veľkej Lodine
v máji, pri pomníku posledných obeti banderovských bojov.
Teší nás, že sa spolupráca po prvopočiatočnom otáľaní rozbehla,
tešíme sa na ďalšie spoločné akcie, ako je Varín, 100 výročie vzniku
ČR v Prahe a podobne.
Peter Kasarda, predseda KČP -Vyšná Olšava

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter