Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Klienti DSS vystavujú v mestskej knižnici vlastnoručne zhotovenú keramiku

Pracovná terapia, liečenie prácou, určitou činnosťou, využívanie
účinkov práce na liečenie chorého organizmu alebo narušenej psychiky je
označované spoločným termínom ergoterapia. Ľuba Senajová, ktorá už
15 rokov pracuje v Domove sociálnych služieb v Stropkove, sa ňou zaoberá
posledných päť rokov. Klienti, ktorým sa venuje, sú postihnutí rôznymi
stupňami mentálneho či telesného poškodenia.

„To môže u človeka nastať pred narodením, pri pôrode, vo
veľmi mladom veku, ale aj počas celého nášho života. Často ide
o nedostatočnosť mentálnu, združenú s telesným zväčša neurologickým,
alebo zmyslovým postihnutím,“
ozrejmuje, no zároveň
podotýka, že zariadenia, ako napríklad stropkovský DSS s celoročným
pobytom pre mentálne postihnuté osoby, majú aj psychiatrických pacientov. Aj
u nich je potrebné vykonávať liečbu prácou a zamestnávaním.
„Zamestnávanie rúk je najdôležitejším bojom proti
neuroticizmu a poruchám osobnosti. Práca je považovaná aj za prostriedok
integrácie, a to nezriedka ako jediná možnosť byť v spoločnosti druhých.
Ide však predovšetkým o zlepšenie kvality života človeka. Základom a
podstatou činnosti rúk je najmä jemná motorika, a práve túto sa snažíme
pomocou ergoterapie zdokonaliť.“
Ľubka sa so svojou
deväťčlennou skupinou, ktorú tvoria klienti s ľahkou mentálnou
retardáciou, alkoholickým syndrómom a schizofréniou, venuje práci
s hlinou. „Pre svoju skupinu som si urobila návrh rozvoja
jednoduchých denných zručností, v ktorom som zohľadňovala najmä rozvoj
samostatnosti u ľudí s rôznym typom mentálneho postihnutia. Mojim zámerom
je vybudovať u nich pocit zodpovednosti a schopnosť rozhodovať sa.
Konečným cieľom je zlepšenie kvality ich života a ich celková spokojnosť.
Krédom našej skupiny je, aby nás práca bavila, aby sme z nej mali radosť a
aby sme ju doviedli do konca,“
hovorí o svojich zámeroch
ergoterapeutka. V skupine si stanovili osem základných krokov
k samostatnosti – dosiahnutie úplnej samostatnosti pri osobnej hygiene, pri
obliekaní, udržiavanie poriadku, základné spoločenské pravidlá,
samostatnú orientáciu v meste, pracovnú činnosť, rozširovanie vedomostí
a činností a záujmy v rámci voľného času.
„Snažím sa v skupine vytvoriť pozitívny vzťah medzi mnou a
klientom, veľmi dôležitá je aj motivácia. Pri práci dodržiavam postup od
jednoduchšieho k zložitejšiemu. Po zvládnutí jednotlivých činností je
klient odmenený. Pri práci s hlinou sme sa postupne učili technológiu
spracovania hliny, prípravu a miešanie farieb, správne sušenie a lakovanie
keramiky. Práca musí klientov predovšetkým baviť a má byť dovedená do
konca. Snažím sa u klientov pôsobiť na zručnosti, návyky a schopnosti,
ktoré si zachovali z predošlého života. Môžem povedať, že mojich
klientov práca priaznivo ovplyvňuje po stránke fyzickej, ale aj psychickej.
Ak je primeraná, odčerpáva určité množstvo energie, ktorá by sa
eventuálne mohla vyvíjať negatívnym smerom,“
zamýšľa sa.
Podľa Ľubky vedú pracovné návyky ku konštruktívnemu mysleniu, čo zase
spätne ovplyvňuje psychiku. V skupine pozoruje zvýšenú telesnú a
manuálnu obratnosť, ale aj zlepšenie kondície klientov. Tohto roku skupina
pocítila potrebu väčšej spoločenskej integrácie medzi zdravú populáciu.
„V mestskej knižnici sme sa stretli s veľkou ústretovosťou.
Vedúca Ľudmila Antošová a ostatní pracovníci nás prijali s veľkým
otvoreným srdiečkom. Spoločne sme pripravili rôzne akcie – tvorivé
dielne na rôzne témy, rôzne besedy, súťaže, čítanie baladických
príbehov, počúvanie hudby, počúvanie a čítanie povestí, spoločne sme si
uskutočnili obhliadku stropkovského kaštieľa s bohatým výkladom,
pravidelne navštevujeme rôzne kultúrne akcie, ktoré pre nás pripravujú
deti základných škôl, zrealizovali sme rôzne výstavky, každú stredu sa
zúčastňujeme čítania dennej tlače, časopisov a encyklopédií. Mestská
knižnica klientom bezplatne požičiava každý mesiac jednu knihu podľa
vlastného výberu a do našej knižnej zbierky nám venovali 14 kníh. Za to
všetko by som sa chcela v mene klientov, v mene DSS aj v mene svojom
srdečne poďakovať,“
zazneli slová vďaky na adresu
kolektívu mestskej knižnice. Minulú stredu v jej priestoroch sprístupnili
vianočne ladenú výstavu, na ktorej svoje výrobky z hliny prezentujú práve
klienti DSS zo skupiny Ľ. Senajovej. Malým umeleckým dielkom bude obdarovaný
každý, kto insitným umelcom prispeje na materiál potrebný pri tvorbe
keramiky minimálne sumou 50,- Sk. Priamo v priestoroch knižnice sme
oslovili Petra Hospodára, klienta DSS, ktorý tu tiež vystavuje svoju
keramiku. Na otázku, čo tvorí najradšej, odpovedal: „Najviac
ma baví práca na hrnčiarskom kruhu a mám radosť zo všetkých výrobkov,
ktoré som doteraz z hliny vyrobil. Všetky si ich cením. V budúcnosti by
som rád na kruhu vytvoril aj väčšie krčahy či vázy.“

Pavol Meško inklinuje skôr k bustám, postavám ľudí a zvierat.
„Príležitostne robím aj iné veci. Napríklad teraz pred
Vianocami som vyrobil betlehemy.“
Keramike sa venuje asi
5 rokov. Na otázku, či má, čo sa týka tvorby, nejaký nesplnený sen,
prekvapivo zareagoval: „V budúcnosti by som rád robil busty,
postavy športovcov a úplne najlepšie by bolo, keby mi pózovala nejaká
modelka a ja by som jej podobu mohol vytvoriť z hliny.“

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter