Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Klienti DSS Stropkov sa zúčastnili Medzinárodného festivalu kultúry a športu

Mesto Giraltovce v spolupráci CVČ Giraltovce, DSS Giraltovce, ŠZŠ
Giraltovce, DSS Kalinov a DSS Stropkov usporiadalo v dňoch 30. mája až
1. júna Medzinárodný festival kultúry a športu zdravotne postihnutých
detí a mládeže krajín V4, Ukrajiny a Izraela.

Toto podujatie sa konalo pod záštitou manželky prezidenta SR Silvie
Gašparovičovej a bolo podporené Vyšegradským fondom so sídlom
v Bratislave a Ministerstvom kultúry SR. Po oficiálnom otvorení festivalu
boli na programe oslavy Dňa detí, v popoludňajších hodinách nasledovalo
otvorenie výtvarnej výstavy Aleny Korbovej pod názvom Žiť sa oplatí.
Zároveň si mohli všetci zúčastnení prezrieť ukážky činnosti a tvorby
klientov domovov sociálnych služieb z Giraltoviec, Stropkova a Kalinova
inštalované v priestoroch mestského úradu. Večer sa konal benefičný
koncert. „Prvý deň mali naši klienti taký voľnejší,
sledovali program a tiež si mohli vyskúšať atrakcie, ktoré sa nachádzali
v areáli amfiteátru,“
hovorí Markéta Vereščáková,
sociálna pracovníčka DSS Stropkov. V sobotu boli pre účastníkov
medzinárodného festivalu pripravené športové hry a tých sa už aktívne
zúčastnili aj stropkovskí DSS-kári. „Zostavili sme 5-členné
družstvo, ktoré spolu s ostatnými súťažilo v šiestich športových
disciplínach. Vyhrali sme jedno prvé miesto, čo pokladáme sa veľký
úspech. Po ukončení športových hier nasledovali výtvarné aktivity,
konkrétne maľovanie na plech. Na ňom bol predkreslený obrázok a naši
klienti mali za úlohu vymaľovať ho. Išlo hlavne o spestrenie festivalu,
tieto aktivity neboli odmeňované,“
rekapituluje pôsobenie
stropkovských klientov na festivale M. Vereščáková. V nedeľu o desiatej
ráno sa konala svätá omša spojená s ekumenickou účasťou zástupcov
rímskokatolíckej, gréckokatolíckej a evanjelickej cirkvi a zástupcov
židovskej obce. Bolo to vôbec po prvýkrát, čo sa klienti DSS Stropkov
zúčastnili na slávnostnej liturgii. „Klienti prežívali omšu
veľmi intenzívne a počas nej odovzdávali aj obetné dary. My sme odovzdali
mons. Drábikovi drevený umelecký predmet, ktorý vyrobili naši klienti. Po
svätej omši nasledoval kultúrny program, v ktorom sa predstavili deti a
mládež zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Poľska, Ukrajiny a Izraela. V tomto
kultúrnom programe sa s country piesňou predstavil aj náš klient Elemír
Horvát, s paródiou na známu českú komédiu Slunce, seno a jahody vystúpil
hluchonemý Števo Halász a Milan Fako a posledným našim vstupom bola
ďalšia paródia, kde naši chlapci tancovali prezlečení v ženských
krojoch. Všetky tri vystúpenia boli originálne a zožali veľký
úspech,“
s uspokojením konštatuje vedúca sociálneho úseku
Eva Strnadová. Spolu s populárnou slovenskou moderátorkou Alenou Heribanovou
kultúrny program slávnostne otvorila aj štátna tajomníčka MŠ SR Bibiána
Obrimčáková, ktorá sa na podujatí zúčastnila spolu s manželom,
primátorom Stropkova Petrom Obrimčákom. Bodkou za kultúrnym programom bolo
vystúpenie hudobnej skupiny Žobráci s Mišom Hudákom. Na záver sa výpravy
všetkých zúčastnených krajín stretli pri slávnostnej večeri.
„Ďakujeme všetkým organizátorom za to, že dokázali
zorganizovať takýto skvelý festival. Bolo pre nás cťou a potešením byť
jeho priamymi účastníkmi,“
dodáva na záver E.
Strnadová.

obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter