Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Klienti DSS na Fašiangovej zábave

<p>Klienti Domova sociálnych služieb v Stropkove si minulý týždeň
zatancovali na Fašiangovej zábave spojenej s karnevalom. Na ich pozvanie
prišli do Tisinca, kde sa akcia konala, aj kamaráti zo susedného Poľska,
z CSS Kalinov a DSS Giraltovce. Po srdečnom zvítaní a otvorení nasledovala
promenáda masiek, v jej závere vyhlásili organizátori víťaza každého
zariadenia zvlášť. Za poľskú stranu najviac zaujala maska dáma, za CSS
Kalinov ocenili mušketiera, za DSS Giraltovce šaša a za domácich si
prvenstvo odnieslo prasiatko. Víťazi boli odmenení peknými cenami. Klienti
si karnevalové masky vyrábali vlastnoručne v rámci ergoterapie. Počas
Fašiangovej zábavy vládla na parkete skvelá nálada, nechýbalo ani chutné
pohostenie. Klienti spriatelených zariadení sa už teraz tešia na ďalšiu
spoločnú akciu. Mnohí z nich sú totiž dlhoročnými priateľmi a ich
stretnutia sú vždy plné emócií a radosti.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter