Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Klienti Domova sociálnych služieb v Stropkove navštívili kultúrne pamiatky a pútnické miesta

16. október bol pre klientov z domova sociálnych služieb veľmi
významným, poučným a radostným dňom.

Tak, ako každý rok sme sa zúčastnili celodenného výletu, ktorý
pozostával z troch návštevných miest. Našou prvou zastávkou bol
Monastyr – kláštor Benediktínov v Krásnom Brode, kde nás srdečne
privítal a oboznámil s históriou otec Haľko. V kaplnke zasvätenej
Záštite Presvätej Bohorodičky sme sa s otcom Vasilíkom spoločne
pomodlili. Druhým návštevným miestom boli chránené dielne, ktoré sú
súčasťou Domova sociálnych služieb Kalinov v Medzilaborciach. Kolegovia
nás v dielňach srdečne privítali a oboznámili s prácou klientov a
zručnosťami v aranžérskej, krajčírskej a stolárskej dielni. Naša
posledná zastávka smerovala do múzea moderného umenia Andyho Warhola
v Medzilaborciach. Moderné umenie našich klientov nadchlo. Tí, ktorí sa
vyjadrujú prostredníctvom malieb tu našli zdroj inšpirácie. Počasie nám
prialo a čas rýchlo ubehol. Hoci unavení, ale duchovne posilnení do
ďalších dní sme sa vrátili domov.
zamestnanci a klienti DSS Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter