Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

KFŠ Delta: Poslanci podľahli nátlaku vulgárnej kampane týždenníka Spektrum

Minulý týždeň zorganizovali v Prešove predstavitelia spoločnosti KFŠ
Delta z Bardejova tlačovú konferenciu, na ktorej prítomných zástupcov
médií informovali o tom, že Stropkov prišiel o 111 pracovných miest bez
verejného prerokovania argumentov a že ich projekt zhodnocovania
opotrebovaných pneumatík splnil náročné environmentálne podmienky a
získal EIA.

Treba povedať, že najmä pri druhom bode tlačovky bola informácia
minimálne nepresná, ak nie klamlivá. Ich projekt totiž ministerstvo posunulo
do pripomienkovania správy o hodnotení a uskutočniť by sa malo aj verejné
prerokovanie projektu. Do finalizácie EIA, teda posúdenia vplyvov na životné
prostredie, zostáva uskutočniť ešte niekoľko krokov. Navyše to, či
projekt splnil „náročné environmentálne podmienky“ nestanovuje EIA a
celý proces posudzovania nenahrádza proces povoľovania danej činnosti. EIA
len charakterizuje a popisuje vplyvy na životné prostredie. To, že ich
projekt je ekologicky čistý však Bardejovčania prezentovali už ako hotovú
vec.
Predstavitelia firmy ďalej prítomných novinárov informovali aj o dôvodoch,
prečo dali stropkovskí poslanci investícii červenú. Podľa KFŠ Delta
„poslanci podľahli nátlaku vulgárnej kampane vedenej miestnym
týždenníkom Spektrum v jeho tlačenej podobe i na jeho internetových
stránkach. Považujeme za neprijateľné, aby sa o vhodnosti či nevhodnosti
investícií rozhodovalo na základe nátlaku zaujatých
skupín.“
Na našu otázku, čo považujú za vulgárnu kampaň
a ktorý z článkov v Spektre bol podľa nich vulgárny svoje tvrdenie
obmedzili na internetovú diskusiu týždenníka Spektrum k jednotlivým
článkom, pričom podľa nich došlo k nesprávnej formulácii súvetia vo
vydanej tlačovej správe spoločnosti. V každom prípade, Spektrum malo
podľa nich veľký podiel na tom, že projekt im v Stropkove zastavili.
Objektívne však treba povedať, že ľudia z KFŠ Delta majú dôvod byť
rozhorčení postojom mesta. A to odhliadnuc od toho, že projekt prezentovali
poslancom zastupiteľstva veľmi nepresvedčivo, na viaceré konkrétne otázky
buď odpovedali nedostatočne alebo neodpovedali vôbec a na naše opakované
snahy o rozhovor nereagovali. Po rokovaní na Mestskom úrade však rozbehli
zložitý proces posudzovania, ktorý ich doteraz stál bezmála 50 tis. eur.
Rozbehli ho aj napriek tomu, že o projekte pyrolýzy nevedeli členovia
mestskej rady ani poslanci. Ekonomický riaditeľ firmy Ján Juráš uviedol,
že nepozná pomery v Stropkove a po rokovaní na úrade, na ktorom sa
zúčastnili primátor mesta Peter Obrimčák a budúci správca priemyselného
parku Eduard Cichý, nemali dôvod na to, aby s projektom vyčkávali. Je teda
pochopiteľné ich rozčarovanie nad tým, že napriek tomu, že im na
stretnutí boli ponúknuté dve lokality pre podnik a ústretové jednanie,
v zamietavom stanovisku zastupiteľstva sa uvádza, že ani jedna lokalita nie
je vhodná. „Keď teda mesto ponúkalo konkrétny pozemok, vtedy
nevedeli o existencii údajných zdrojov pitnej vody? KFŠ Delta nikdy netrvala
na konkrétnom pozemku, výber nechala na mesto, ktoré našlo až dve vhodné
lokality… A zrazu nie je vhodná ani jedna?“
Práve na
základe „prvotnej podpory predstaviteľov mesta“
rozbehli proces, ktorý sa však rozhodnutím poslancov ocitol na mŕtvom bode a
v Stropkove sa pyrolýza napokon stavať nebude. Prístup Mesta Stropkov tak
bol na tlačovej konferencii prezentovaný ako neseriózny a táto informácia
odznela minulý týždeň vo viacerých celoslovenských médiách. Prečo teda
primátor s budúcim správcom parku vyšli Bardejovčanom v ústrety bez
toho, aby o zámere Bardejovčanov informovali minimálne členov mestskej
rady? Tí sa totiž o projekte dozvedeli až keď bol proces EIA rozbehnutý.
Kvôli „pomerom“, ktoré J. Juráš pochopiteľne nepozná, tak Stropkov
dostal nálepku nedôveryhodného mesta.
Táto situácia nápadne pripomína prípad z roku 2007. Vtedy prišli po
rokovaní na radnici zástupcovia neexistujúcej firmy prezentovať asi
päťdesiatke bývaniachtivých Stropkovčanov svoj projekt nadštandardných
bytov, ktorých výstavbu vraj realizovali v Bratislave. Ako neskôr
týždenník Spektrum zistil, spomínané byty síce v Bratislave stáli, ale
ich reálny investor a majiteľ projektu o zámere stavať niečo podobné
v Stropkove ani nechyroval. Priestor na verejnú prezentáciu projektu tejto
„firmy“ vtedy takisto vytvorilo vedenie mesta.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter