Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Kedysi sme písali…

<p><strong>Vážení čitatelia!</strong><br>
Prichádzame k Vám s novou rubrikou <strong>Kedysi sme písali…</strong>
V nej sa budete mať možnosť dočítať, o čom sme na stránkach
Stropkovského Spektra písali o Stropkove a jeho okolí v predchádzajúcich
rokoch.<br>
Pred piatimi rokmi, vo vydaní č. 48 sme verejnosť informovali o tom, že
dnes už bývalý prezident, Ivan Gašparovič, navštívil ZŠ na Mlynskej
ulici. V tom čase bolo tesne pred komunálnymi voľbami. Do Stropkova
vtedajšia hlava štátu zavítala, aby slávnostne spolu s vedením a žiakmi
prestrihli pásku a oficiálne otvorili celý zrekonštruovaný objekt školy.
Dievčatá v krojoch si prezidenta uctili starým zvykom, chlebom a soľou.
Gašparovič sa prítomným prihovoril slovami vďaky riaditeľovi a
primátorovi za pozvanie. Rovnako sa prihovoril aj študentom.
<strong><em>„Vždy, keď prídem medzi mladých ľudí, mám taký zvláštny
pocit, že prichádzam medzi tých, ktorí nemajú starosti. Ale viete, to nie
je natrvalo, aj vás do budúcnosti čaká mnoho prekvapení, ktoré si dnes
neviete ani predstaviť. Chcem vám povedať, že chodenie do školy je to, čo
vás pripravuje na ďalší život.“</em></strong> V závere stretnutia ešte
raz poďakoval učiteľom, že v nových priestoroch budú
<strong><em>„dávať rady do života, že vás budú vzdelávať, a že si
budete spolu vychádzať.“</em></strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/48-kedysi-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/48-kedysi-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter