Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Kedy zrekonštruujú zničené chodníky?

<p>Väčšina chodníkov
mimo centra Stropkova je v katastrofálnom stave. Ešte v roku 2010 sme
písali napríklad o ulici Hlinky, kde je radová zástavba od roku 1982, ale
ešte ani v súčasnosti tam nie je asfaltový koberec. V dezolátnom stave je
aj časť chodníka na Mlynskej a ďalších uliciach. Jedna z našich
čitateliek nás upozornila na Hviezdoslavovu ulicu.

<p>„Od VÚB až po Teslu je úplne rozbitý chodník. Samý
výmoľ, trhliny, mláky. Keď tadiaľto chodia ženy v topánkach
s opätkami, musia dávať veľký pozor, aby si ich nedolámali. Dokedy bude
trvať tento stav?“
Podľa našich zistení nebolo tento rok
z mestského rozpočtu vyčlenené na rekonštrukciu chodníkov ani euro. Je
otázne, či sa aspoň v tom budúcom nájdu prostriedky na tento účel.
„Minulý týždeň som pripravil návrh rozpočtu, v ktorom sú
uvedené všetky potrebné opravy komunikácií a chodníkov v meste. Je tam
asi tridsať položiek, vrátane chodníka na Hviezdoslavovej. V decembri sa
bude tvoriť mestský rozpočet na budúci rok, takže až vtedy bude jasné,
ktoré ulice sa rekonštruovať budú a ktoré nie. Všetko závisí od priorít
a najmä od finančných prostriedkov,“
informoval vedúci
odboru výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ Stropkov Ladislav Dubas a
poukázal na skutočnosť, že chodník na Hviezdoslavovej ulici patrí pod
správu Slovenskej správy ciest Košice a mala by ho rekonštruovať práve
táto spoločnosť. O reakciu sme požiadali jej riaditeľa Jozefa Fabiána.
„Slovenská správa ciest je v zmysle zákona č. 135/61
správcom ciest I. triedy. Chodníky v obciach a mestách sú v ich správe aj
napriek tomu, že sa nachádzajú na pozemkoch SSC. Neuvažujeme preto o ich
oprave,“
napísal vo svojom stanovisku.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter