Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Kedy sa dočkáme obchvatu?

<p>Konkrétnu odpoveď na túto otázku sme nedostali ani od nového vedenia
ministerstva dopravy. Dlhoočakávaná výstavba dôležitého cestného úseku,
ktorý by odklonil tranzitnú dopravu z centra Stropkova, je aj vzhľadom na
súčasnú situáciu v štátnom rozpočte zrejme hudbou budúcnosti. Išlo
pritom o kľúčový bod volebného programu súčasného primátora Petra
Obrimčáka v oboch predchádzajúcich komunálnych voľbách.

<p>Je pravdou, že prípravné práce na obchvate boli pozastavené po
rozhodnutí ministra Jána Figeľa o zmene trasy cesty R4 na modrý variant.
K tomuto kroku však došlo až v druhej polovici roka 2010. Od svojho
nástupu do funkcie v roku 2006 primátor prezentoval viacero „istých“
termínov výstavby (začiatok roka 2009, neskôr 2010, 2011…).
V súčasnosti je na stavbu „I/15 Stropkov – preložka cesty“ vydané
právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby. V aktuálnom štátnom
rozpočte nie je kvôli pozastaveniu prípravných prác na obchvat nášho
mesta vyčlenené ani euro. Pozitívne nie sú ani prognózy rozpočtu pre
nasledujúce roky. „Vzhľadom na východiská štátneho rozpočtu
na budúce roky nemá Slovenská správa ciest, ktorá zabezpečovala prípravu
výstavby obchvatu Stropkova, v súčasnosti dostatok finančných prostriedkov
na realizáciu predmetnej stavby,“
uviedol hovorca ministerstva
dopravy Martin Kóňa. Či sa do štátneho rozpočtu podarí zakomponovať
investíciu pre výstavbu obchvatu bude teda do značnej miery závisieť od
lobingu stropkovského vedenia. P. Obrimčák zaslal v polovici mája na
ministerstvo dopravy list, v ktorom sa obrátil na ministra Jána Počiatka so
žiadosťou o pomoc pri riešení neúnosného dopravného zaťaženia mesta
Stropkov. V záujme informovania verejnosti o očakávanom projekte by mal
odpoveď z ministerstva prezentovať aj pred poslancami na jednom
z tohtoročných zasadnutí zastupiteľstva.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter