Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Kedy budeme voliť novú hlavu štátu?

Predseda parlamentu A. Danko 10. januára 2019 svojim rozhodnutím určil
termín konania prvého kola prezidentských volieb na sobotu 16. marca 2019 a
druhého kola prezidentských voieb na sobotu 30. marca 2019. Funkčné
obdobie prezidenta SR Andreja Kisku uplynie 15. júna 2019. Právo navrhnúť
kandidátov na voľbu prezidenta SR majú poslanci NR SR a tiež aj občania SR.
Kampaň k ohláseným prezidentským voľbám začína plynúť dňom
vyhlásenia termínov volieb v Zbierke zákonov SR.
Prezidenta SR budú voliť občania v priamych voľbách tajným hlasovaním
spomedzi osôb navrhnutých kandidátov na funkčné obdobie 5 rokov.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter