Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Každý vek má svoje čaro…

Mesto Stropkov pri
príležitosti mesiaca úcty k starším pripravilo krásny kultúrny
program

V nedeľu, 21. októbra, sa konalo kultúrne podujatie, ktoré usporiadalo
mesto Stropkov a ktoré bolo ladené do folklórneho šatu. Prítomní boli
primátor mesta, viceprimátor, prednosta MsÚ i vedúci OŠK. Kultúrny
program moderovala S. Klebanová.

„Hoci mráz zachádza pod kožu, hreje ma slnko v duši.
Mesiac október skrýva v sebe najväčšie čaro ročného obdobia, ktorým je
jeseň. Tak ako jeseň, tak aj ľudský život je práve taký pestrý ako
jesenné farby. Život je kvet plný vôni, život je cesta míľnikmi radosti,
často aj starostí a bolestí, ale život je aj láska človeka k človeku.
Život je láskavé slovo, ktoré rozdávate vy – rodičia, starí
i prastarí rodičia,“
prihovorila sa našim seniorom S.
Klebanová v úvode a dodala, že mesiac október vníma naša spoločnosť
s väčším záujmom vo vzťahu k starším ľudom, ktorí už popísali
život v mnohých stránkach knihy svojho života. Mladšia generácia a
obzvlášť tie najmladšie ročníky si väčšmi uvedomujú opodstatnenosť a
miesto, ktoré v ich živote nepopierateľne a zaslúžene patrí rodičom,
starým, či prastarým rodičom. „Z vďaky za rady, skúsenosti,
učeniu sa vzájomnej láske, tolerancii a úcte k blízkym, nech bude
naplnené poslanie mesiaca úcty k starším, ktorý je oslavou jesene
života,“
povedala a odovzdala slovo primátorovi mesta.
„Staroba nie je choroba. Najväčším utrpením v starobe je
samota, strata pozornosti od najbližších i nedostatok lásky, preto nech je
pre nás v dnešný deň takou malou krátkou chvíľou, aby sme si uvedomili,
že každý jeden starší človek si zaslúži viacej lásky, viacej
pozornosti, trpezlivosti a keď začneme každý od seba a budeme milší
k svojim blízkym, ktorí sú starší od nás, tak potom môžeme smelo a
zodpovedne povedať, že nielen v našej rodine, nielen v našom zamestnaní,
ale aj v našom meste, máme v úcte našich starších nielen v tomto
mesiaci október,“
povedal primátor vo svojom príhovore.
Svojim vystúpením našich seniorov potešila folklórna skupina Stropkovčani,
ktorá vznikla v roku 2012. Ich členmi sú prevažne seniori, ktorí aktívne
využívajú svoj voľný čas a majú radi ľudové aj duchovné piesne.
Ďalší v poradí sa predstavil folklórny súbor Stropkovčan. Vznikol
v roku 1992 a jeho cieľom je uchovávať, rozvíjať a obnovovať rôzne
formy slovenského ľudového umenia a prezentovať ich nielen doma, ale aj
v zahraničí.
Špeciálnym hosťom bola rodinná kapela Kurasie z družobného mesta
Ropczyce. Táto rodinná kapela má veľký prínos v popularizácii a
v rozvíjaní ľudovej kultúry v regióne. Je najstaršou kapelou
v Podkarpatí a viac ako 65 rokov ho reprezentuje aj za hranicami Poľska. Je
veľmi uznávanou pre svoj viac generačný charakter a získala mnoho ocenení
a v súčasnej dobe hrá už piata generácia kapelníkov.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter