Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Každá štvrtá PN sa kontroluje pre podozrenie z porušenia liečebného režimu

Pracovníci Sociálnej poisťovne vykonali v prvom polroku roku
2019 celkovo vyše 46-tisíc kontrol dodržiavania liečebného režimu,
každá štvrtá kontrola (11 566) sa uskutočnila z dôvodu podozrenia
z porušovania liečebného režimu.

Zo 46 317 kontrol bolo 1 163 vykonaných na podnet zamestnávateľa,
190 na podnet ošetrujúceho lekára a 96,4 % vykonaných kontrol, teda
44 655 prípadov, bolo realizovaných na podnet posudkových lekárov
Sociálnej poisťovne. Pri 11 566 prípadoch boli kontroly vykonané z dôvodu
podozrenia z porušenia liečebného režimu.
Z tohto množstva bolo na základe preverovania opodstatnenosti 2 437 PN-iek
ukončených a poistenci boli uznaní za práceschopných. V 146 prípadoch
bola poistencom z dôvodu porušenia liečebného režimu udelená pokuta.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter