Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Kaštieľ Stropkov pripravil pre prázdninujúce deti remeselné popoludnie

Zaujímavé popoludnie
sa konalo v stredu 25. júla v stropkovskom kaštieli. Prázdninujúce deti
si mohli vyskúšať profesie, ktorými sa živili naši predkovia. Mešťania
v Stropkove sa okrem poľnohospodárstva zaoberali hrnčiarstvom, obuvníctvom
a krajčírstvom, kováčstvom, debnárstvom a ženy tkali plátno.

Jakub Vorobeľ sa podelil s informáciami o zvonolejárstve. Deti sa
dozvedeli z akých materiálov a akým spôsobom sa vyrábajú zvony. Svoj
vlastný zvon si deti mohli nakresliť na na papier a možno tak inšpirovať aj
samotného J. Vorobeľa. Ten odpovedal na mnoho zvedavých otázok dospelých aj
detí.
Na zvonárstvo sa určite nesmie zabudnúť a aj takouto zaujímavou formou
deťom pripomíname, že zvonárstvo bolo vysokovážené hlavne pre jeho
technologickú náročnosť. Zvony boli umiestňované do kostolov a zvoníc a
slúžili hlavne ako signálne nástroje.
Najstaršie údaje o používaní zvonov na Slovensku pochádzajú
z 12. storočia. Prvé údaje o odlievaní zvonov sú z 13. storočia
z východného Slovenska a najväčší rozkvet remesla bol v 15. a
16. storočí a v 17. storočí sa znalosť remesla preniesla aj na vidiek.
Zaujímavé, je že zvony zhotovovali aj vandrovní zvonolejári.
Janko Uhrík ukázal deťom drevorezbárstvo. Deti si mohli celé popoludnie
stružlikať výrobky z dreva. Dozvedeli sa aká dôležitá je bezpečnosť
pri práci s dlátom, pri ručnom vŕtaní. Niesli si domov nové poznatky, ale
hlavne vlastnoručne vyrobený drevený meč, nožík, či krásnu drevenú
lyžičku.
Sofia Klebanová ukázala zvedavým deťom aká poddajná, vďačná a
kreatívna dokáže byť hlina. Práca s ňou si vyžaduje trpezlivosť,
zručnosť a more fantázie, ktorá deťom – remeselníkom určite
nechýbala. Domov si odniesli hlinené srdiečka, mini mištičky, džbánik,
menovky, rybičky, anjelov, hviezdy a mnoho iných všakovakých predmetov,
ktoré si samy vyrobili.
Bolo to kreatívne a zaujímavé popoludnie, ktoré sa tešilo vysokej účastí
detí a ich rodičov, aj zo zahraničia.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter