Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Kanalizáciu Bokše a dvoch obcí začnú budovať už v lete

<p>Obyvatelia Bokše, Krušinca a Tisinca sa konečne dočkajú kanalizácie.
Východoslovenská vodárenská spoločnosť koncom mája zverejnila výsledky
verejnej súťaže na vybudovanie kanalizácie v mestskej časti a dvoch
obciach. V rámci prác budú vybudované aj nové čističky
odpadových vôd.</p>

<p>V meste Stropkov je v súčasnosti vybudovaná jednotná kanalizačná
sieť zabezpečujúca odvedenie splaškových a dažďových vôd z územia
mesta. Komunálne odpadové vody sú odvádzané a čistené na existujúcej
ČOV Stropkov. V súčasnosti sú vybudované dve odľahčovacie stoky,
ktorých kapacita nie je dostatočná a je potrebná ich výmena. Pre plynulú
prevádzku kanalizačnej siete je potrebné jej rozšírenie, na niektorých
miestach aj dobudovanie novej kanalizácie. <strong><em>„V mestskej časti
Bokša, v obciach Krušinec, ani Tisinec nie je vybudovaná verejná
kanalizácia. Celkovo je potrebné vybudovať 21,132 km kanalizačnej siete.
V rámci tejto zákazky je naplánované zrušenie stôk a kanalizácie.
Celkovo má byť zrušených 106 ks šácht – priemerná hĺbka 3 m; a
zrušené úseky kanalizácie o celkovej dĺžke 7 402,26 m. Presné určenie
druhu zrušenia stôk bude definované počas výstavby,“</em></strong>
uvádza sa v správe o výsledku verejného obstarávania. VVS, a.s.,
zaevidovala v súťaži dvanásť uchádzačov. Kritériom pre zadanie zákazky
bola najnižšia cena. Víťazom verejnej súťaže sa stala bratislavská firma
Vodohospodárske stavby, a.s. Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky
rátala s celkovými nákladmi vo výške 15 590 510 eur, z verejnej
súťaže vzišla jej konečná hodnota na 15 113 168,21 eur bez DPH.
Z vyjadrení zástupcov VVS, a.s., zo začiatku tohto roka vyplýva, že
stavebné práce by mohli začať už v lete tohto roka.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter