Kanalizácia Bokše naplánovaná na leto

<p>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., začne s výstavbou
kanalizácie v Bokši, Krušinci a Tisinci možno už v lete. Dlhoočakávaný
projekt za takmer 20 mil. eur je podľa posledných informácií krátko pred
spustením.

<p>„Na projekt Stropkov – Krušinec – Tisinec –
rozšírenie kanalizácie a intenzifikácia ČOV prebieha v súčasnosti
verejné obstarávanie, ktoré je v štádiu vyhodnocovania ponúk. Následne
bude verejné obstarávanie podliehať kontrole zo strany MžP SR. Začiatok
výstavby je naplánovaný na mesiace jún, júl 2013,“

informovala v závere minulého týždňa PR zástupkyňa vodární Adriana
Marušinová. Otváranie obálok s ponukami sa konalo 19. februára tohto
roku.
Výstavba je naplánovaná na 33 mesiacov, projekt by teda mal byť ukončený
v prvej polovici roku 2016.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter