Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Kamenní strážcovia v stropkovskom Kaštieli

Do konca septembra je vo výstavných priestoroch Krajského múzea
v Prešove – Kaštieľ Stropkov popri výstave Mária, Matka
Ježišova a Oblík – fakty a mýty
možné uvidieť aj výstavu
Kamenní strážcovia – hrady a hrádky Prešovského kraja.
Posterová výstava predstavuje úžasné historické bohatstvo nášho kraja
zachované v kamenných múroch na ťažko prístupných miestach, ktoré
symbolizujú stredovekú a včasnonovovekú históriu. Kamenné hrady vznikali
často na miestach starších slovanských hradísk, pretože to boli
strategicky výhodné miesta. Ich výstavba sa rozšírila najmä po tatárskych
vpádoch ako reakcia na nebezpečenstvo týchto nomádskych nájazdov pre
otvorenú krajinu. Bolo nevyhnutné opevniť ťažko dostupné miesta, na
ktorých bola možná obrana i útočisko pre obyvateľstvo. V súčasnosti
prežívajú naše hrady istú renesanciu. V rámci projektov sa ruiny mnohých
z nich opravujú a sprístupňujú čoraz väčšiemu počtu návštevníkov.
Na všetkých takýchto hradoch je predpísaný aj archeologický výskum,
takže sa o týchto tajuplných miestach dozvedáme mnohé nové
informácie – o ich vzniku, prestavbách, bežnom živote, katastrófach
i o ich zániku. Niekoľko hradov z okolia Stropkova predstavíme záujemcom
na prednáške a komentovanej prehliadke výstavy 22.9.2017 o 19. hodine.
Prednáška, už siedma z cyklu Potulky dejinami je zároveň
príspevkom Krajského múzea v Prešove – Kaštieľ Stropkov k Dňom
európskeho kultúrneho dedičstva. Predstavíme hrady a hrádky Zborov,
Mrázovce, Čičva, Medzianky a Kapušany, no a samozrejme aj mestský hrad
Stropkov.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter