Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Kam na výlet?

Prepojenie slovensko-poľských kúpeľných pohraničných miest má
230 km cyklotrás

Dokončili slovenskú časť cyklookruhu Aquavelo

Slovenská časť cyklookruhu Aquavelo, ktorý spolu na území Poľska a
Slovenska zahŕňa viac ako 230 kilometrov cyklistických trás, je
dokončená. Na slovenskom území nedávno dokončili niektoré cyklotrasy
v okolí Starej Ľubovne a teraz sa už len čaká na vyúčtovanie slovenskej
časti cyklookruhu. Finišujú aj práce na novej štvorjazyčnej cyklomape
AQUAVELO.
Projekt spája poľské a slovenské kúpeľné mestečká v slovensko-poľskom
pohraničí. Ide o 230 km úsek medzi kúpeľmi Bardejovské Kúpele, Krynica,
Muzsyna, Szczawnica, s bodmi záujmu, pamiatkami, faunou, flórou („PROJEKT
TRASY ROWEROVEJ MUSZYNA- BARDEJOV). Informuje o tom Radomír Jančošek,
riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) „ŠARIŠ“ –
Bardejov, ktorá sa ako partner na projekte podieľa.
„Celá cyklistická trasa Aquavelo je označená jednotným
spôsobom a vybavená rovnakými prvkami drobnej architektúry. Projekt
zahŕňal i výstavbu a modernizáciu lávok, odpočinkových cyklistických
miest, osadenie informačných tabúľ, zvislého značenia, cyklostojanov,
lavičiek a pod. Infraštruktúru doplní cyklomapa a ďalšie propagačné a
informačné materiály a mobilná aplikácia. Projekt výstavby cyklookruhu,
spájajúceho kúpeľné miesta hlavne v okolí doliny rieky Poprad, je
zameraný na hospodárske oživenie hraničných častí Slovenska a Poľska.
Cieľom je spoločný rozvoj, bez vzájomnej konkurencie,“

vysvetlil R.Jančošek.
Zdôraznil, že slovensko-poľský projekt by mal vytvoriť konkurenciu vo
vzťahu ku kúpeľným oblastiam v Európe, v rámci modernej
liečebno-rehabilitačnej, rekreačnej a turistickej ponuky. Aquavelo by
predstavovať identifikovateľnú poľsko-slovenskú značku kúpeľných miest
s unikátnymi turistickými a liečebno-rehabilitačnými podmienkami,
postavenými na prírodných hodnotách, multikultúrnom dedičstve, duchovnosti
a tradíciách obyvateľstva. Trasa prechádza cez najcennejšie územia
z hľadiska prírody a krajiny. Zahŕňa významné pamiatky drevenej
architektúry a pramene minerálnych vôd.
Aquavelo je prepojenie kúpeľných miest poľsko-slovenského pohraničia
prostredníctvom cyklookruhu. Cyklistický chodník je vedený čiastočne po
existujúcich trasách (vrátane EuroVelo) a čiastočne po dobudovaných
trasách. Okruh sa v obci Hniezdne spája s iným okruhom, ktorý sa tvorí
v rámci projektu „Historicko-kultúrno-prírodná trasa okolo Tatier” a
významne zvýši dopad projektu a posilní pozitívny efekt spojený
s rozvojom cezhraničného turistického produktu.
Cyklotrasa prechádza nasledujúcimi miestami:
Bardejovské Kúpele – Bardejov – Zlaté – Sveržov – Kurov –
(granica państwa) – Muszynka – Tylicz – Krynica (ul. Pułaskiego,
Bulwary Dietla, Ebersa, Gurgacza, wzdłuż potoku Kryniczanka) –
Powroźnik – Muszyna – Zapopradzie – Legnava – M.Lipník-
Sulín – Mníšek nad Popradom – Łomnica – Piwniczna (časť
Jarzębaki, časť Zabornia, ul. Śmigowskie, ul. Kościuszki (dodatočný
okruh – samostatná vetva v smere Rytra – Sucha Struga, Wzgórze Zamkowe,
Obidza] most Garbaty, Kazimierza Wielk., Daszyńskiego, Czercz, Wilcze Doły,
časť Kosarzyska, Sucha Dolina) – Obidza – Rezerwat Biała Woda –
Jaworki -Szlachtowa – Szczawnica (Cieśliska, ul. Jana Pawła, Lipowa,
Słona Młaka, Sopotnicka, Samorody, Zawodzie – poexistujúcom chodníku ku
štátnej hranici) – Červený Kláštor – Veľký Lipník –
Podolínec – Vyšné Ružbachy – Lacková – Kamienka – Hniezdne –
Stará Ľubovňa – N. Ľubovňa – Ľubovnianske Kúpele – Plavnica –
Údol – Plaveč – Orlov – Andrejovka – Čirč- Leluchów –
Muszyna.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter