Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Kam na výlet?

Nedávno otvorený cyklochodník „Po stopách Rakúsko-Uhorska, ktorý
vznikol zo slovensko-poľskej spolupráce a ktorý nadväzuje na historickú
cestu „Jozefínka“ začína v Stropkove a pokračuje cez Duklu až do
poľského Rzeszowa.

Táto cyklistická trasa vedie aj cez obec Bodružal. Obec sa nachádza asi
12 kilometrov severovýchodne od mesta Svidník. Bodružal leží
v severovýchodnej časti Nízkych Beskýd na nive a priľahlých svahoch
doliny potoka Bodružalík v nadmorskej výške 390 až 415 m n. m.
Najvyššími vrchmi sú Vovči verch, Hrun a Čerešňa. Cez obec preteká
potok Bodružalík, ktorý je ľavostranným prítokom Ladomírky.
Obec vznikla okolo rokov 1573 až 1598 ako nová osada panstva Makovica na
základe valašského práva. Rusínske obyvateľstvo bolo vyznávačom
východného kresťanstva.
Práve cez túto obec viedla už spomínaná historická cesta „Jozefínka“,
ktorá v 18. storočí spájala Šariš a Zemplín cez Dukliansky priesmyk
s Haličou.
V obci Bodružal sa ešte dnes môžeme stretnúť s technicky unikátnou
stavbou, ktorou je klenutý kamenný mostík a ktorý je súčasťou cestnej
komunikácie podnes.
Po oslobodení obce a ukončení Karpatsko-duklianskej operácie býval skoro
3 týždne v obci Bodružal veliteľ 1. československého armádneho zboru,
armádny generál Ludvík Svododa, budúci prezident Československa.
Originálnymi a presvedčivými prejavmi duchovnej kultúry obyvateľov boli
zvyky, obyčaje, piesne a rozprávky, legendy i príslovia, ktoré boli hojne
využívané hlavne počas veľkonočných, či vianočných sviatkov.
V obci sa nachádza veľmi zaujímavá drevená stavba – chrám sv.
Mikuláša, ktorý bol postavený v roku 1658. Je to trojdielna drevená
zrubová stavba, ktorá má tvar troch štvorcov. Chrám je výtvarne
ovplyvnený najmä barokovou architektúrou. V chráme sa tiež nachádza
detail nástennej barokovej maľby „Posledného súdu“.
Zaujímavou je určite diera v povale, ktorú spôsobil mínometný granát,
ktorý sa cez strechu prepadol do vnútra chrámu a len zázrakom nevybuchol.
Návštevníkom chrámu je k dispozícii audionahrávka i detailný výklad
v pôvodnom rusínskom jazyku.
Slávnostne sa týči na kopci v aleji stromov a je tak takmer
neprehliadnuteľný. Okolo chrámu sa rozprestiera cintorín a priestor okolo
cerkvi je uzavretý drevenou zrubovou ohradou so strieškou. V okolí chrámu
sa tiež nachádza samostatne stojaca zvonica z 19. storočia.
Dýcha neskutočnou atmosférou a históriou. Určite sa oplatí navštíviť
túto malebnú obec a objaviť jej zákutia.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter