Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

K výberu záujmových krúžkov treba pristupovať zodpovedne

<p>Na začiatku školského roka ponúkajú základné a umelecké školy, ale
aj centrá voľného času, množstvo krúžkov, kde môžu deti tráviť
voľný čas. Všestrannejšie si vyberú hneď niekoľko mimoškolských
aktivít, tie pasívnejšie nemajú záujem o žiadne. Môže dôjsť k dvom
extrémom. Buď je dieťa také zaneprázdnené učením a krúžkami, že nemá
počas týždňa ani chvíľu voľna, alebo sa po príchode zo školy nudí a
celé hodiny sedí pri počítači. Dôležité je nájsť zlatú
strednú cestu.

<p>„Všetko záleží od schopností dieťaťa. Aj také, ktoré
nie je v škole veľmi úspešné, sa túži realizovať a práve v krúžkoch
tú možnosť má. Dá sa ísť dvoma cestami. Buď rodič v dieťati
prostredníctvom krúžkov rozvíja vlohy, ktoré už má, alebo opačne,
u dieťaťa, ktoré nevyniká v ničom, sa snaží nájsť určitú danosť,
ktorú môže rozvíjať ďalej. Napríklad nie veľmi úspešný žiak môže
byť veľmi zručný, alebo pohybovo zdatný. Pri výbere krúžkov by mal
rodič samozrejme zohľadňovať rozvrh hodín a čas potrebný na prípravu do
školy,“
odporúča riaditeľka Centra
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Stropkove Mgr. Valéria
Surmajová a dodáva, že z hľadiska psychohygieny je dôležité, aby mal
žiak minimálne jeden deň v týždni po vyučovaní úplne voľný. O tom,
akým aktivitám sa bude po škole venovať, by nemali rozhodovať iba samotní
rodičia. Niektorí totiž prenášajú na svoje ratolesti svoje nesplnené sny,
a tak sa môže stať, že dospelý, ktorý v detstve túžil dajme tomu hrať
na gitare, prihlási svoje dieťa na gitarový krúžok napriek tomu, že nemá
absolútne vzťah k hudbe. „Treba si uvedomiť, že prvoradá je
škola a pokiaľ dieťa navštevuje aj náročnejší odbor na základnej
umeleckej škole, v podstate akoby navštevovalo dve školy, pretože okrem hry
na nejaký hudobný nástroj sa musí učiť aj teóriu a ešte aj doma
cvičiť. Tam je potrebné citlivo zvážiť, či by ešte stíhalo ďalší
krúžok. Pokiaľ sa rozhodne robiť ešte niečo úplne iné, všetky činnosti
stíha a bavia ho, je to v poriadku.“
V dnešnej dobe
zväčša zaneprázdnení rodičia nie vždy dokážu odhadnúť, či ich dieťa
nie je vzhľadom na množstvo voľnočasových aktivít preťažené, alebo
naopak, priveľmi pasívne a unudené. „Keď začne dieťa
odmietať krúžky, na ktoré sa predtým tešilo, hoci sa tam nijako nezmenili
podmienky, znamená to, že má dosť, že je preťažené. Vymýšľa si rôzne
výhovorky, doma je podráždené. Toto preťaženie sa môže odraziť aj na
prospechu, pretože má popoludní toľko aktivít, že mu neostáva čas na
učenie. Opačným prípadom sú nudiace sa deti, hoci dnes nudu vnímajú inak
ako kedysi. Dokážu povedať, že sa nudia, aj keď stále niečo robia. Môžu
mať množstvo krúžkov a čas vyplnený od rána do večera, aj tak povedia,
že sa nudia, pretože ich tieto činnosti nebavia. No a potom tu máme mladých
ľudí, ktorí nemajú žiadne záujmy a všetok voľný čas trávia pri
počítači. Pokiaľ dieťa ozaj nič nebaví a neinklinuje k žiadnym
záujmovým činnostiam, tam by som odporúčala nejaké pohybové aktivity.
Nemusí to byť vrcholový šport, stačí nejaký krúžok s pohybovým
zameraním,“
radí psychologička. Osobitnou kapitolou sú
prváčikovia, ktorí sa najmä počas prvých mesiacov ešte len adaptujú na
školu. Je vhodné zapojiť ich aj do nejakých mimoškolských aktivít?
„Existujú detičky, ktoré sa škole dokážu prispôsobiť
okamžite a nepociťujú žiadnu záťaž. Niektoré si na školu zvykajú
ťažšie hlavne prvé tri mesiace, čo je adaptačné obdobie. Prváčikovi
úplne stačí jeden nenáročný krúžok a ideálne je, keď ho navštevuje
v čase pobytu v školskom klube, kam chodí väčšina z nich po
vyučovaní. Za predpokladu, že ho krúžok predsa len zaťažuje, dá sa
z neho kedykoľvek odhlásiť,“
dodala V. Surmajová.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter