Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

K rodinným domom rozvážajú kompostéry na individuálne kompostovanie

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-02/09-komposter-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />V priebehu mesiacov
február a marec rozvezie Služba m. p. Stropkov k rodinným domom v meste
celkom 1 150 kompostérov na individuálne kompostovanie. Občania ich dostanú
bezplatne. Ďalších 1 510 nádob na kompostovanie poputuje do 24 obcí
nášho okresu, ktoré sa zapojili do projektu Separovaný zber a Zberný dvor
vyseparovaných odpadov pre mesto Stropkov. Tam ich občanom zmluvne
zapožičajú starostovia.</p>

<p><strong><em>„Kompostéry boli pre Službu m. p. Stropkov zabezpečené
Ministerstvom životného prostredia SR v decembri roku 2009 ako nenávratný
finančný príspevok z operačného programu životné prostredie v rámci
projektu Separovaný zber a zberný dvor vyseparovaných odpadov pre mesto
Stropkov a 24 obcí,“</em></strong> ozrejmil vedúci prevádzky Služba m. p.
Dušan Lukáč a vysvetlil, že slúžia len na kompostovanie v rodinných
domoch, kde ich obyvatelia zužitkujú kompost pre vlastnú potrebu. Pri
doručovaní kompostérov dostanú aj informačnú brožúrku, v ktorej si
môžu prečítať odborné rady, ako správne kompostovať. Na otázku, či sa
takéto zberné nádoby objavia aj pred bytovými jednotkami, reagoval:
<strong><em>„K bytovým domom nebudeme umiestňovať takéto typy
kompostérov, ale zabezpečíme tam nádoby hnedý zvon s podložkou na
biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO). Tam môžu ľudia sypať
napríklad kuchynský odpad z domácností, odpad z predajní ovocia a
zeleniny, zvyšky z vývarovní jedál. Najskôr však musíme zabezpečiť
zmluvnú likvidáciu tohto odpadu oprávnenou firmou, pretože mesto Stropkov
nedisponuje vlastným zariadením na tento účel. Okrem týchto hnedých zvonov
zabezpečíme v rámci spomínaného projektu pre rozpočtové a príspevkové
organizácie žlté zvony so špeciálnym otvorom na plasty, modré na papier a
VKM, zelené na sklo a kovoobal a veľké kompostéry. Tie doručíme aj do
siedmich obcí okresu.“</em></strong> Výhodou kompostovania je najmä
zníženie množstva komunálneho odpadu ukladaného na skládku o viac než
30 percent a zníženie nákladov mesta a obce na separáciu, odvoz a
skládkovanie odpadov. <strong><em>„Za predpokladu rešpektovania zákona
o odpadoch v oblasti nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi,
legislatívy EÚ o znižovaní množstva odpadov a zvyšovaním
environmentálneho povedomia obyvateľov môžeme pozitívne ovplyvniť
elimináciu nezákonného spaľovania, vytvárania čiernych skládok a
v neposlednom rade získať kvalitné prírodné hnojivo pre potreby mesta,
obce aj samotných obyvateľov,“</em></strong> vysvetlil D. Lukáč. Oslovili
sme niekoľkých majiteľov rodinných domov, ktorí už kompostéry majú. Ich
reakcie sa v podstate zhodovali. Zberné nádoby na biologicky rozložiteľný
odpad uvítali a keďže všetci majú záhradky, už teraz presne vedia, ako
získaný kompost využijú.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-02/09-komposter-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-02/09-komposter-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter