Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Juniáles medzi poľovníkmi

V krásne slnečné sobotné ráno 25. júna 2016 poľovníci
z poľovníckeho združenia Ondava so sídlom v Duplíne pripravili pre rodiny
svojich členov letné kultúrne posedenie v prírode s názvom Juniáles.

Už od skorých ranných hodín poľovníci usilovne chystali poľovnícke
špeciality z diviny, ktoré boli pripravované podľa receptov kuchára a
člena PZ Marcela Drotára. Pozvanie na posedenie prijali aj starosta obce
Potoky p. Milan Vavrek s manželkou a deti z obce Potoky.
Juniáles otvoril predseda poľovníckeho združenia p. Michal Sidor, ktorý vo
svojom príhovore povedal: „Dnešná slávnosť je slávnosťou
leta a krás prírody, ktorú všetci obdivujeme pre jej jedinečnosť a
dokonalosť. Pravé my, poľovníci, vieme najlepšie posúdiť, aká je
príroda pre človeka dôležitá. Veľmi podrobne sledujeme v nej nielen jej
zákonitosti, ale aj proces, ako sa nám pomaličky na jar otvára a v jeseni
zatvára. Vidíme, ako život v nej práve v tomto období ožíva. Sme si
plne vedomí toho, že naše poslanie byť poľovníkmi znamená participovať
na jej zveľaďovaní a mať účasť na udržiavaní jej krásy a života
v nej samej. Je to naše poslanie, ktoré radi a dobrovoľne
vykonávame.“

V Závere príhovoru okrem iného uviedol: „Sme si vedomí, že
naša práca, ktorú vykonávame, je zadarmo a pre verejnosť neviditeľná. No
pocit, že pomáhame lesnej zveri vytvárať lepšie podmienky pre jej život,
je pre nás tou najväčšou odmenou.“
Toto stretnutie rodín
členov poľovníckeho združenia označil jeho predseda ako deň priateľstva,
lásky, pokoja a pohody, ktorú si zúčastnené rodiny môžu vychutnať
v krásnom prírodnom prostredí poľovníckej chaty. O príjemnú
spoločenskú atmosféru sa postaral mladý Štefan Perát, ktorý hrou na
akordeón spríjemnil podujatie spevom a ľudovou hudbou. Na podujatí
nechýbali ani pripravené športové stanovištia pre malé deti, ktoré si
mohli v súťažení zmerať medzi sebou svoje sily, ale aj prejaviť odvahu
prekonať samých seba. Niektoré spomedzi viacerých športových disciplín
ako skok vo vreci, preteky na choduliach alebo streľba zo vzduchovky naháňali
menším deťom strach, ale nakoniec si všetky stanovištia pochvaľovali,
nakoľko každý, kto súťažil, získal za absolvovanú disciplínu aj sladkú
odmenu a diplom za účasť na športových hrách v PZ Ondava. Touto vydarenou
akciou sme chceli vytvoriť vhodné prostredie pre stretnutie rodín, kde môžu
rodičia spoločne tráviť voľný čas so svojimi deťmi, ale aj upevňovať
dobré vzťahy vzájomne medzi rodinami, kolegami a ľuďmi, ktorí v dnešnom
materiálnom svete, kde je veľa rodín rozvedených a rozhádaných, hľadajú
pocit šťastia a porozumenia niekde inde, len nie doma.
Štefan Perát, tajomník PZ Ondava

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter