Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Jubilejný XV. ročník Metodovho memoriálu si uctil život bl. o. Metoda Dominika Trčku

Pred pätnástimi
rokmi, pri príležitosti 1. výročia beatifikácie blahoslaveného mučeníka
otca Metoda Dominika Trčku, CSsR, sa 3. novembra v Chráme sv. Cyrila a
Metoda v Stropkove začala písať prvá kapitola festivalu chrámových
speváckych zborov Stropkovský Metodov memoriál. Predminulú nedeľu,
6. novembra divadelnú sálu Kultúrneho strediska v Stropkove rozozvučali
piesne jeho jubilejného ročníka, ktorý sa tento rok organizátori, Mesto
Stropkov, Redemptoristi – Kláštor Stropkov, Podduklianske osvetové
stredisko Svidník a Chrámový zbor sv. Cyrila a Metoda, rozhodli pripraviť
v medzinárodnom duchu.

Okrem domáceho Chrámového zboru sv. Cyrila a Metoda sa priaznivcom tohto
podujatia odprezentoval aj Zbor sv. Romana Sladkopevca z Prešova, pozvanie
prijali aj Spevácky zbor Koloryt z Rymanowa a Spevácky archijerejský zbor
bl. mučeníka T. Romžu z Užhorodu, ktorý sa v Stropkove predstavil po
prvýkrát. Prvý raz sa prehliadky speváckych zborov zúčastnili aj deti.
Žiaci ZŠ Mlynská, pod vedením Anny Knežovej svojím pripraveným
hudobno-hovoreným pásmom priblížili život bl. Metoda Dominika Trčku. Celý
koncert dojímavo konferovala Mária Kotorová-Jenčová.
Stropkovský Chrámový zbor sv. Cyrila a Metoda pri kláštore redemptoristov
pod taktovkou Daniela Hica memoriál otvoril skladbou „Znechal si rodný
dom“, ktorá sa stala takpovediac znelkou každého ročníka. Záver
v podaní všetkých spevákov patril najobľúbenejšej piesni otca Dominika
Trčku „Viflejemi novina“.
Otca Vojtilu teší, že sa tohto ročníka zúčastnil ukrajinský zbor,
pretože prvé kroky o. Dominika Trčku viedli práve na Ukrajinu. Bl. o.
Dominik Trčka časť svojho života prežil a pôsobil na Zakarpatí, kde chcel
postaviť kláštor. Bohužiaľ, prišli roky, ktoré mu tento jeho cieľ
neumožnili. „Teší ma, že memoriál má miesto nielen
v cirkvi, ale aj v meste. Osobnosť bl. mučeníka o. Metoda Dominika Trčku
je spätá s naším mestom, kde prišiel a pôsobil v decembri 1921, kde so
spolubratmi založil prvú komunitu redemptoristov byzantského rítu. Stal sa
ich predstaveným a následne začal rozvíjať svoju misionársku činnosť
v eparchiách v Prešove, Užhorode a Križevci. Ohlasoval Božie slovo,
zakladal spoločenstvá Matky ustavičnej pomoci. Na rok sa spoločenstvo
presťahovalo do nového rehoľného domu v Michalovciach, kde bol P. Metod
predstaveným až do júla 1932. Vtedy sa unavený z práce vrátil do
Stropkova, kde popri oddychu vypomáhal v okolitých farnostiach. Do
Michaloviec sa vracia v r. 1934, kde ho v marci nasledujúceho roku ustanovili
za apoštolského vizitátora sestier baziliánok v Prešove a v Užhorode.
Počas 2.sv. vojny bol, ako aj všetci redemptoristi, považovaný za
šíriteľa propagandy a fanatizmu, čím čelil mnohým útokom Slovenského
štátu. Vzťahy sa začali vylepšovať až koncom vojny a komunita
redemptoristov východného obradu kánonicky bola ustanovená za viceprovinciu.
Pod jeho vedením sa redemptoristi opäť vrátili do Stropkova, kde postavili
Chrám sv. Cyrila a Metoda, založili dom v Sabinove, venovali sa misijnej
činnosti a vydávaniu viacerých publikácií. Všetko doterajšie pôsobenie
padlo po príchode komunizmu. Pred rokom 1950 bola zrušená viceprovincia a
o pár mesiacov nato boli všetci rehoľníci prevezení do zhromažďovacích
táborov. Bol obvinený zo spolupráce s biskupom Pavlom Gojdičom,
rozširovania pastoračných listov a zo zasielania informácií do Ríma. Toto
všetko bolo posúdené ako špionáž a hrubý priestupok proti štátu. Kvôli
týmto obvineniam a faktu, že sa pokúsil ujsť za hranice bol odsúdený na
12 rokov väzenia,“
priblížil nám vo svojom rozprávaní
osobnosť a život bl. o. M. D. Trčku Jozef Vojtila. Posledné roky života
prežil vo väzniciach v Ilave, Mírove a Leopoldove, kde aj po ťažkej
chorobe posledný raz vydýchol. Aj napriek obvineniam a pobytu vo väzení,
svedectvá jeho spoluväzňov vypovedajú o jeho ochote chrániť spolubratov
rehoľníkov vzatím si na seba všetku vinu a zodpovednosť, verne si plniac
svoje poslanie. Dôveroval Bohu, neprestajne sa modlil, čím jeho duch ostal
mocný a veril, že sa naplní jeho vôľa. Pápež Ján Pavol II. vyhlásil
4. novembra 2001 Metoda Dominika Trčku za blahoslaveného.
„Blahoslavený Dominik Trčka si často kládol otázku „Čo,
Bože, očakávaš odo mňa?“ Svojím životom dokázal, že sa nemáme báť
a máme sa spoliehať na Boha, veriť a dôverovať mu v každých situáciách
v živote človeka,“
ukončil svoje rozprávanie.
Foto: -msú-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter