Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Jubilejný 20. ročník chovateľskej prehliadky poľovníckych trofejí

Obvodná poľovnícka komora v Stropkove v priebehu predminulého týždňa
predstavila trofeje uplynulej poľovníckej sezóny 2016/2017 na 20. Okresnej
chovateľskej prehliadke poľovníckych trofejí ulovenej zveri v poľovných
revíroch nášho okresu. Výstava sa konala v priestoroch spoločenskej sály
kultúrneho strediska od štvrtka, 23. marca do nedele, 26. marca.
Chovateľská prehliadka poukazuje na výsledky práce, poskytuje prehľad
o kvalite trofejovej zveri a umožňuje poľovníckym združeniam posúdiť
správnosť poľovnícko-chovateľských a selektívnych zásahov do chovu
našej voľne žijúcej zveri. Taktiež poskytuje aj množstvo podnetov na
zamyslenie ako ďalej skvalitniť chovateľskú prácu a doniesť čo najlepšie
výsledky o kvalite trofejovej zveri. Prezentáciou poľovnícke združenia
verejnosti približujú nielen početné úspechy lovu, ale aj úroveň ich
starostlivosti a obetavú prácu pri vytváraní dobrých životných podmienok
pre zver.
Doterajšie skúsenosti z obhospodarovania poľovných revírov v okrese
ukazujú, že poľovníci musia svoje úsilie v ďalšom období zamerať na
dodržiavanie normovaných kmeňových stavov poľovnej zveri, dodržanie
vekovej a pohlavnej štruktúry a taktiež aj zdravotného stavu zvierat.
V mnohých poľovníckych združeniach vznikli značné problémy pri
obnovovaní nájomných zmlúv, pretože v uplynulom období došlo
k markantnému nárastu ceny za prenájom poľovných revírov.
„Návštevníci prehliadky mohli tohto roku obdivovať
84 predložených trofejí jelenej zveri. Bodovú hodnotu na udelenie zlatej
medaily dosiahla jedna trofej, na udelenie striebornej dve a bronzovej až osem
trofejí,“
skonštatovala hodnotiteľská komisia. Zlato si
tento rok s najvyšším počtom bodov odniesol Jozef Homza z PZ Dolina
v Oľšavke.
Čo sa týka vyhodnotenia plnenia plánu chovu a lovu v sezóne 2016/2017bolo
ulovených 265 jedincov, z toho 84 jeleňov, 108 laní a 73 jelenčiat,
čím bol plánovaný odstrel splnený na 97,4 %. „Srnčích
trofejí bolo predložených 89, z nich zlatú a bronzovú medailu nedosiahla
žiadna, striebro si odniesli dve z preložených trofejí.“

Ulovených bolo spolu 256 jedincov, čo splnilo plán na 105,8%.
„Pri diviačej zveri bol plánovaný odstrel vo výške 208 kusov
v štruktúre 16 dospelých diviakov, 11 diviačic, 71 lanštiakov a
182 diviačat. Ulovených bolo 256 kusov, čím združenia splnili plán na
91,4%.“
Prehliadky sa zúčastnilo 10 trofejí, z nich zlatú
priečku neobsadila ani jedna, striebornú jedna a bronzovú dve trofeje.
Súčasťou chovateľskej výstavy trofejí bola aj tento rok výstava
výtvarných prác „Chráňme lesnú zver“ detí MŠ,
žiakov ZŠ a ZUŠ nášho okresu. Výstavu organizuje mesto Stropkov
v spolupráci s OkO SPZ v Stropkove, ktorá má u detí a žiakov veľkú
obľubu. O tom svedčí aj veľké množstvo výtvarných prác, ktorými na
výstavku prispievajú. 20. ročník obohatili aj priestorové práce žiakov
z prírodných materiálov a to posedy, kŕmidla a pod. Porota v zložení Bc.
Klára Gombárová, Mgr. Tibor Kubička a Mgr. Domicián Križanovský mali aj
tento rok ťažkú úlohu vybrať z toľkého množstva prác tie najkrajšie.
Okrem spomínaných prác si školy obľúbili prehliadku navštevovať aj
v rámci hodín biológie. V piatok si školské lavice za takúto
netradičnú hodinu vymenili aj žiaci 5. ročníka zo ZŠ a MŠ Havaj, ktorí
si prišli svoje vedomosti otestovať spoločne s p. uč. Annou Komišákovou.
Ako prezradili, dozvedeli sa veľa zaujímavých a odborných informácií.
Najviac ich zaujali preparované zvieratá, ktoré im „pózovali“ do
pekných fotiek a už teraz sa tešia čo prinesie nasledujúci ročník, kde
určite žiaci z tejto školy chýbať nebudú.

Vyhodnotenie:
I. kategória: Materské školy
1. miesto: Timea Jakubová – SZUŠ
2. miesto: Lilien Bandurová- MŠ A. Hlinku
3. miesto: Zuzana Polivčáková – SZUŠ
II. kategória: ZŠ 1. – 4. ročník
1. miesto: Adam Baník – SZUŠ
2. miesto: Jakub Suvák – ZŠ Mlynská
3. miesto: Nikolas Otrošina – ZŠ Chotča
III. kategória: ZŠ 5. – 9. ročník
1. miesto: Alexandra Sidorjaková – CZŠ sv. Petra a Pavla
2. miesto: Štefan Drobňák – CZŠ sv. Petra a Pavla
3. miesto: Rebeka Hybeľová – ZŠ Mlynská
Kategória priestorových prác:
I. miesto: kolektívna práca – ZŠ Mlynská
II. miesto: Lea Nemcová – ZŠ Mlynská
III. miesto: neudelené
Kategória špeciálnych tried:
I. miesto: Dominik Bartko – ZŠ s MŠ Bukovce
II. miesto: Alžbeta Muchová – ZŠ Hrnčiarska
III. miesto: neudelené

CENA POROTY: Adam Otrošina – SZUŠ
CENA VEDÚCEHO OŠK: Nikolas Choma – ZŠ s MŠ Bukovce
CENA PREDSEDU OkO SPZ: Kamila Korekáčová – ZŠ Hrnčiarska
CENA OKRESNEJ ORGANIZÁCIE SPZ: Samuel Zápotocký – ZŠ Mlynská

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter