Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Jubilanti oslavovali v Dennom centre

Členovia výboru Denného centra pri MsÚ Stropkov pripravili pre svojich
tohtoročných jubilantov slávnostné posedenie. Pondelok 18. novembra
2019 privítali 25 seniorov vo veku od 65 do 85 rokov predseda výboru J.
Verba a primátor mesta O. Brendza, ktorý osobne odovzdal jubilantom malú
pozornosť. Po slávnostnom pohostení, každý oslávenec niekoľkými vetami
porozprával o svojom živote a prezradil recept na dlhovekosť, ktorými sú
láska, šťastie, optimizmus, spev, tanec,… Dodržiavaním týchto hodnôt si
predurčujeme kvalitu nášho bytia. Atmosféru podujatia spríjemnili básňou
A. Hutňanová a hudobná skupina pod vedením A. Blichovej.
Milí jubilanti prajeme Vám aby jeseň vášho života prekvitala zdravím,
šťastím,láskou a spokojnosťou. Mnohaja i blahaja lit!
Výbor Denného centra
Autor foto: V. Ivanko

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter