Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Jozef Blahoslavený

Divadelný súbor SCENA PROPOZYCJI UNIWERZYTETU RZESZOWSKIEGO pracuje pod
vedením profesora Janusza Pokrywku, ktorý je zároveň jeho režisérom a
scénografom. Vo svojej tvorbe sa venujú autorskému divadlu s dôrazom na
jeho výtvarnú zložku. Súbor v minulosti úzko spolupracoval s Divadlom
mladých NO-TAK pri OŠK MsÚ v Stropkove a priaznivci divadla mali možnosť
vidieť ich umeleckú tvorbu priamo v našom meste.

Najnovšie predstavenie Jozef Blahoslavený rozpráva o osude katolíckeho
kňaza -saleziána, ktorý pochádzal z okolia Rzeszowa, konkrétne
z dediny Siedliska, ktorého v čase druhej svetovej vojny násilne odviedli
do koncentračného tábora Auschwitz. Jeho osud bol spečatený vo chvíli,
keď na nátlak fašistov nekompromisne odmietol pošliapať ruženec.
Dôsledkom bola hanebná smrť. Kňaza utopili v súde s fekáliami.
Ponúkané divadelné predstavenie nechce byť historickým dokumentom. Ide
skôr o sériu obrazov zo života kňaza Jozefa Kowalskiego, ktoré zobrazujú
jeho životný osud.
Predstavenie sa skladá z dvoch častí. Prvá časť zachytáva jeho cestu
k pozícii kňaza. Druhá, pantomimická časť, sleduje jeho osud
v koncentračnom tábore.
V tejto súvislosti treba spomenúť skutočnosť, že dnes už blahoslavený
Jozef kedysi v detstve napísal do svojho školského zošita, že chce trpieť
za svoju vieru a chce byť ponížený. My sa dnes môžeme pýtať spolu
s tvorcami predstavenia, či takéto utrpenie a poníženie mal na mysli.
-r-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter