Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Jedno zamyslenie…

Dobrá správa sa šíri rýchlo, zlá ešte rýchlejšie. O tejto starej
pravde sa v poslednom čase presviedčam každý deň. Ako každý pedagogický
zamestnanec viem, že v ostatných rokoch sa počet detí v našich školách
znižuje.

Populačná krivka klesá. Túto temnú mantru je nútený často vyslovovať
každý, koho sa problémy s financovaním škôl týkajú. V tejto
súvislosti plne chápem kroky kompetentných a za školy zodpovedných ľudí.
Dlhodobá situácia v spoločnosti, ale i v našom meste vyvíja tlak na
reorganizáciu fungovania základného a stredného školstva spojenú
s možným presunom škôl, resp. ich sťahovaním. Veľmi ma však mrzí, že
niektorí autori úvah sa snažia zahrnúť do svojich kalkulácií aj
Gymnázium v Stropkove. Áno, aj jeho vedenie čelí problémom spojených
s každoročným poklesom žiakov, no ich riešenie je výsostne vnútorné.
Pedagogický život na Gymnáziu v Stropkove vďaka profesionalite a
oduševneniu tunajších pedagógov plynie svojím stálym tempom. Spolu
s vedením tunajšej Základnej školy a v spolupráci s našimi
zriaďovateľmi úspešne riešime každodenné problémy, ktoré sa pod
spoločnou strechou vyskytnú. Môžem preto ubezpečiť žiacku, rodičovskú
i širokú verejnosť o tom, že sídlo stropkovského gymnázia, ktoré
o dva roky oslávi sedemdesiat rokov svojej existencie, bude i naďalej
v budove na Konštantínovej ulici.
Ing. Slavomír Cichý, riaditeľ Gymnázia v Stropkove

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter