Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Jediný uchádzač o post vedúceho

<p>V pondelok 10. decembra sa uskutoční výberové konanie na miesto
vedúceho Odboru školstva a kultúry MsÚ. Jediným uchádzačom o túto
funkciu je Mgr. Tibor Kubička, v súčasnosti poverený riadením
spomínaného odboru. Vo funkcii tak s najväčšou pravdepodobnosťou aj
oficiálne nahradí Ľubomíra Spišáka, ktorý z MsÚ odišiel na vlastnú
žiadosť v júni tohto roka.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter