Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Jedinečné informácie o stredovekých dejinách Stropkova

Vo štvrtok
17. októbra 2019 sa v Kaštieli v Stropkove uskutočnila zaujímavá
prednáška pre nadšencov histórie Počiatky mestečka Stropkov. Vznik
Stropkova priblížil mestský historik Mgr. Ľuboslav Šmajda. Obyvatelia
Stropkova mohli spoznať doteraz nepublikované informácie o stredovekých
dejinách Stropkova. Súčasťou podujatia bolo aj kultúrne vystúpenie
pedagógov a detí zo Základnej umeleckej školy Františka Veselého
v Stropkove.

Mesto Stropkov má 25-ročnú odbornú monografiu, ale podľa mestského
historika Ľuboslava Šmajdu sú počiatky dejín mesta v súčasnosti veľmi
narušené dezinformáciami. Práve nové informácie majú objasniť
hodnovernosť historických skutočností na základe stredovekého listinného
materiálu z roku 1404.
„Veľmi sa teším novozisteným informáciám, ku ktorým som sa
dopátral u kolegov z Poľska,“
prezradil historik mesta
Stropkov Ľ. Šmajda. Dejiny mesta sú podľa neho spojené práve s poľskými
šľachtickými rodmi. Doposiaľ sa však v žiadnej literatúre priamo
neuvádzala história mesta na základe prameňov pred rokom 1404.
„Ja ako mestský historik som si dal za úlohu tento problém
nejakým spôsobom vyriešiť a posunúť dejiny mesta na novú úroveň. Pevne
verím a dúfam, že časom sa dopátrame opäť k novým zaujímavým
informáciám,“
povedal Ľ. Šmajda.
Mesto Stropkov má podľa primátora JUDr. Ondreja Brendzu zaujímavú a bohatú
históriu. Vedenie samosprávy sa na základe jeho slov snaží propagovať
minulosť Stropkova a prepájať ju so súčasnosťou. „Dôkazom
sú viaceré podujatia súvisiace s prvou písomnou zmienkou, edíciou
pamätných predmetov k významným výročiam mesta, ale aj realizáciou
projektov, ktorých hlavných motívom je naša história,“

vysvetlil O. Brendza.
Ako ďalej povedal, Stropkov je v súčasnosti pred druhou etapou
archeologického výskumu hradného areálu, pripravený je projekt
sprístupnenia kostolnej veže a chystá sa aj realizácia štvrtej etapy, teda
námestia.
Kaštieľ Stropkov ako pobočka Krajského múzea v Prešove pravidelne
pripravuje pre svojich návštevníkov rôzne podujatia, či už ide
o vernisáže výstav, prednášky, sprievodné podujatia k výstavám,
podujatie Noc múzeí a galérii a pod. Spolupodieľa sa napr. aj na
prezentáciách kníh a samozrejme dôležitou činnosťou sú vzdelávacie
aktivity pre školy. Ponuku aktuálnych podujatí si môže návštevník
nájsť na stránke www.tripolitana.sk,
tiež na sociálnej sieti FB pod označením Krajské múzeum v Prešove –
Kaštieľ Stropkov ako v iných médiách.| |
-js-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter