Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Jeden z najstarších sviatkov si pripomenuli aj na Mestskom úrade, priestory MsÚ boli požehnané

M. Karašinská: Bol to
náročný deň s povzbudivými okamihmi

Krásnou tradíciou vedenia mesta Stropkov je požehnanie kancelárskych
priestorov Mestského úradu pri príležitosti sviatku Troch kráľov.
Pravoslávni veriaci v tento deň oslavujú narodenie Ježiša Krista, preto aj
pravoslávny otec duchovný zavítal so svojimi koledníkmi na Mestský úrad
s milou novinou i koledami.

„Na základe pozvania už tradične chodievame začiatkom roka
s kňazmi požehnávať priestory mestského úradu, rôzne iné inštitúcie,
ale i starých a chorých. Po slávení školskej svätej omše, pri ktorej
pán dekan Miroslav Kyšeľa požehnal novú ambonu a oltárnu dosku, kňazi
požehnali najprv priestory našej školy. Deti sa na to veľmi tešia, každá
trieda počas požehnávania spieva koledy a krátko sa porozpráva s kňazom.
Tieto liturgické predmety boli istým spôsobom akýmsi darom pre našu
školskú kaplnku, ktorá 18. decembra 2018 slávila svoje 10. výročie
požehnania,”
povedala riaditeľka CZŠ sv. Petra a Pavla M.
Karašinská a dodala, že potom nasledovalo požehnanie priestorov Domu detí
Božieho milosrdenstva, Klubu dôchodcov, prijatie u pána primátora a
požehnanie mestského podniku Služba. „Okrem predpísaných
pobožností, ktoré viedli kňazi, naši žiaci koledovali, predniesli
novoročné vinše a zaspievali koledy. Všade nás privítali veľmi milo,
štedro nás pohostili a dokonca od pána primátora žiaci dostali darčeky
v podobe turistických ďalekohľadov, z čoho mali veľkú
radosť,”
uviedla riaditeľka CZŠ sv. Petra a Pavla. Deti tak
mali možnosť osobne si podať ruku s hlavou nášho mesta. „Aj
keď to bol náročný deň, zažili sme krásne povzbudivé okamihy pri
stretnutí s dobrými ľuďmi,”
uzavrela M. Karašinská.
Ako uviedol primátor O. Brendza pred pár dňami sme spoločne slávili jeden
z najstarších sviatkov Zjavenia pána – Troch kráľov a podľa
juliánskeho kalendára sviatok narodenia Božieho syna.
„V kresťanských končinách je so sviatkom Troch kráľov od
pradávnych čias spojené požehnanie príbytkov. V duchu tejto tradície sme
uplynulý pondelok mohli byť svedkami požehnania kancelárskych priestorov
mestského úradu. Nech nás aj toto požehnanie sprevádza pri správe vecí
verejných,”
povedal O. Brendza.
Sviatok Troch kráľov sa v cirkvi slávi oddávna. Je to označenie troch
mudrcov, ktorí prichádzajú od východu. Sú nimi Gašpar, Melichar a
Baltazár a v podstate to boli prví pohania, ktorí uverili v Ježiša a
neskôr boli považovaní za svätcov. Tieto ich mená sa síce objavujú až
neskôr, bližšie sú opísaní v Evanjeliu podľa Matúša.
V rímskokatolíckej cirkvi sa tento sviatok slávi 6. januára a je spojený
s posväcovaním domov, kedy kňaz píše na dvere podľa aktuálneho roku
výraz v tvare „20-C+M+B-19” – Christus mansionem benedicat, teda
Kristus nech žehná tento dom.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter