Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Jarná migrácia obojživelníkov začala

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/13-zaby-12.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Počas migračných
ťahov pod kolesami áut ročne hynú tisícky obojživelníkov. Vzhľadom nato,
že všetky obojživelníky patria medzi chránené živočíchy, je nevyhnutné
predchádzať ich úbytku. Východoslovenskému ochranárskemu združeniu,
Štátnej ochrane prírody SR a OZ Zveľaďujeme Stropkov život migrujúcich
žiab nie je ľahostajný, preto aj v tomto roku zorganizovali brigádu na ich
záchranu. Predminulý štvrtok, 17. marca sa v úseku od lomňanského mosta
k rázcestiu obce Lomné konala dobrovoľná brigáda, ktorej cieľom bolo
postaviť zátarasy okolo cesty I. triedy a zabrániť tak ich masovému úhynu
na tejto komunikácii.</p>

<p><strong><em>„Obojživelníky sú dôležité pre celkový ekosystém,
ktorého súčasťou sme všetci. Taktiež tvoria nevyhnutný prvok
v potravinovom reťazci. Jeho výpadok alebo redukcia by sa prejavila
v prírode na premnožení alebo úbytku iných druhov, čo v konečnom
dôsledku môže mať vplyv aj na nás,“</em></strong> vysvetlil jeden
z organizátorov, Ľubomír Karaman. Pre väčšinu obojživelníkov je
charakteristická „vernosť miestu,“ kde sa vyvinuli. Dospelé jedince
migrujú zo svojich zimovísk v lesných porastoch na miesta rozmnožovania,
k brehom vodných plôch alebo k močiarom, kde kladú vajíčka. V našom
okrese je zaznamenaný najväčší presun žiab práve na spomínanom úseku
pri obci Lomné a všade, kde je v jarných mesiacoch trvale stojatá voda.
<strong><em>„Migračné trasy sú v našich končinách najmä okolo vodnej
nádrže Domaša. Viditeľné je to najviac tam, kde migračnú trasu na
neresiská križuje nejaká cesta. Lokalita pri Lomnom bola a je bohatá jednak
na množstvo migrujúcich obojživelníkov a taktiež druhovú variabilitu. Ide
o druhy ako ropucha bradavičnatá, ropucha zelená, skokan hnedý, mlok
hrebenatý, rosnička zelená, skokan štíhly či kunka
žltobruchá,“</em></strong> priblížil Ľ. Karaman. Populácia žiab by sa
bez pomoci ľudí mohla výrazne zredukovať. Projekt „Migrácia
obojživelníkov pri obci Lomné“ sa organizovala už štvrtý rok.
<strong><em>„Tohto záchranného projektu sa zúčastňuje každoročne cca
20 dobrovoľníkov, čo inak nebolo ani tohto roku začo patrí všetkým
zúčastneným veľké Ďakujem.“</em></strong> Čo sa týka zabezpečenia
ostatných lokalít migrácie obojživelníkov, zatiaľ je to z personálneho
hľadiska nereálne. <strong><em>„Na lokality chodíme každý deň, dvakrát
ráno a večer a fyzicky ich prenášame na druhú stranu. Väčšinou to robí
jeden až dvaja ľudia, čo im zaberie približne dve hodiny času. Taktiež sa
spisujú počty a druhy, ktoré sa v ten deň preniesli.“</em></strong>
V minulosti počas celého migračného obdobia, tj. marec a apríl, vodičov
na výskyt žiab na ceste upozorňovali umiestnené značky, obmedzujúce
najvyššiu povolenú rýchlosť a označenia, ktoré upozorňovali vodičov na
„Iné nebezpečenstvo“, ako aj doplnkové značky migrujúcich žiab.
<strong><em>„Bohužiaľ, tohto roku nám takéto označenie
chýba.“</em></strong> Nič to ale nemení na skutočnosti, že hlavne
motoristi, ktorí o migrácii v tomto úseku majú vedomosť môžu byť
ohľaduplnejší a pozornejší.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/13-zaby-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/13-zaby-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/13-zaby-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/13-zaby-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/13-zaby-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/13-zaby-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/13-zaby-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/13-zaby-04.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/13-zaby-05.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/13-zaby-05.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/13-zaby-06.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/13-zaby-06.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/13-zaby-07.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/13-zaby-07.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/13-zaby-08.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/13-zaby-08.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/13-zaby-09.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/13-zaby-09.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/13-zaby-10.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/13-zaby-10.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/13-zaby-11.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/13-zaby-11.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/13-zaby-12.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/13-zaby-12.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/13-zaby-14.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/13-zaby-14.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/13-zaby-15.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/13-zaby-15.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/13-zaby-16.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/13-zaby-16.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter