Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Jarmok spestrí výstava fotografií v uličke remesiel

<p>Klub nezávislých fotografov Stropkov sa už dlhšiu dobu pohrával
s myšlienkou zorganizovať počas jarmoku výstavu fotografií
zachytávajúcich život a dianie v meste. V súčasnosti tento zámer naberá
reálne kontúry. Podľa slov spoluzakladateľa klubu Andreja Belovežčíka
hlavnou ideou je spopularizovať fotografie medzi širokou verejnosťou a jarmok
sa javí ako ideálna príležitosť.</p>

<p><strong><em>„Názov výstavy život mesta by mal odzrkadľovať jej obsah,
ktorý by mal byť nadčasový. V prípade jej úspechu by sa mohla stať
pravidelnou súčasťou jarmoku. Pôjde o dokumentárnu, nie výtvarnú alebo
umeleckú fotografiu. Vychádzame z toho, že ľudia chodia na jarmok aj preto,
aby sa stretli so známymi, ktorých dlhšie nevideli. Zvyčajne si posedia,
porozprávajú sa, poprechádzajú sa, nakupujú a popri tom všetkom
spomínajú. Fotografie by im mali pomôcť pripomenúť si, čím mesto a jeho
okolie v posledných rokoch žilo,“</em></strong> ozrejmil. Členovia Klubu
nezávislých fotografov budú vyberať fotografie z kultúrnych,
spoločenských, cirkevných, športových podujatí, ale aj z akcií
záujmových skupín. <strong><em>„Pôjde o panorámy, rôzne objekty
v meste, mestské akcie, cirkevné sviatky, zábery z pracovísk, škôl,
športových podujatí, koncertov, bežné momentky zo života, fotografie
z významných návštev v Stropkove, živelných pohrôm a
podobne,“</em></strong> vymenoval A. Belovežčík a dodal, že jednoznačne
plánujú sprístupniť výstavu verejnosti počas všetkých troch jarmočných
dní, teda od piatku do nedele. Keďže pôjde o akciu pod holým nebom,
všetko bude závisieť aj od počasia. Fotografie plánujú inštalovať
v mestskom parku, teda v uličke remesiel. <strong><em>„Na strane od hlavnej
cesty je úzky priestor dlhý cez 120 metrov, ktorý je pre predajné stánky
nevyhovujúci, ale na vystavenie fotografii je akurát. Tam by sme chceli
vystaviť okolo 200 fotografií. Jedna udalosť v meste bude reprezentovaná
jedným až dvoma zábermi.“</em></strong> Organizátori by radi vystavili
fotografie najmä od širokej verejnosti. Môžu to byť súkromné osoby, ale
aj firmy, úrady, školy. Podmienkou je, aby spĺňali zámer výstavy a aby ich
autori doručili včas, teda do 15. júla, v papierovej podobe. Musia však
počítať s tým, že sa autorovi nemusia vrátiť, pretože počas výstavy
sa môžu poškodiť. Rovnako musí každý autor počítať s možnosťou, že
jeho fotografia nemusí byť vybratá do výstavnej kolekcie.
<strong><em>„Fotografie by mali byť minimálne v rozmere 29,7 cm krát
42 cm, 30 cm krát 40 cm alebo 30 cm krát 45 cm, prípadne väčšom.
Nežiadame však kvalitnú fotografickú tlač. Ak to fotografii neublíži,
stačí bežná počítačová tlač odolná vode. V spodnej časti požadujeme
uviesť názov akcie, dátum jej konania, stačí približný mesiac, rok alebo
iba rok a autora fotografie,“</em></strong> spresnil A. Belovežčík a
doplnil, že fotografie je možné odovzdať ktorémukoľvek členovi KNF.
Podrobnosti sa autori dozvedia na sociálnej sieti.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter