Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Ján Ivan so striebornou medailou Henryho Dunanta

Slovenský Červený kríž udelil 5. mája vyznamenania desiatim ľuďom za
humanitu a obetavosť, za dobrovoľnú službu prvého stupňa a dve čestné
strieborné medaily Henryho Dunanta. Ôsmi ľudia sa zapísali do Knihy cti
SČK, piati dostali ocenenie Dobrovoľná opatrovateľka SČK, trom udelil SČK
pamätnú plaketu doc. MUDr. Vladimíra Krišla a sedemnásti dostali
ďakovný list.

Celkovo bolo v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave za
záchranu života, humanitu, obetavosť či dobrovoľnú službu pri
príležitosti Medzinárodného dňa Červeného kríža a Červeného
polmesiaca, ktorý pripadá na 8. mája, ocenených 48 ľudí z celého
Slovenska. Poďakovanie patrilo všetkým, ktorí bez nároku na honorár
pomáhajú spoluobčanom v rôznych ťažkých situáciách. Medaily a diplomy
im odovzdal viceprezident SČK Albert Hačko a čestná prezidentka SČK Emília
Kováčová. Na odovzdávaní cien sa zúčastnil aj prvý prezident SR Michal
Kováč, veľvyslanci, primátor mesta Bratislava Andrej Ďurkovský a
generálna sekretárka SČK Zuzana Rosiarová Kesegová.
Svoje zastúpenie na tejto slávnosti v Bratislave mal aj náš región, a to
vďaka dvom oceneným významným osobnostiam. MUDr. Ján Ivan je členom SČK
od roku 1952, je držiteľom vyznamenania Za humanitu, obetavosť a dobrovoľnú
službu II. Stupňa z roku 1983, vyznamenania Za humanitu, obetavosť a
dobrovoľnú službu I. stupňa z roku 1988 a v roku 2003 bol vyznamenaný
zápisom do Knihy cti SČK. Na tomto podujatí prevzal v bratislavskom
Primaciálnom paláci ako jeden z dvoch ocenených z celého Slovenska
čestnú striebornú medailu Henryho Dunanta. Druhou zástupkyňou nášho
regióne na slávnosti v Bratislave bola dobrovoľníčka SČK Anna Sabolová,
ktorá je členkou SČK od roku 1996 a v Bratislave prevzala Pamätnú plaketu
doc. MUDr. Vladimíra Krišľa, Csc. Za rozvoj darcovstva krvi.
Ocenené osobnosti z radov SČK pri tejto príležitosti prijal aj prezident
republiky Ivan Gašparovič.
-pn-

obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter