Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Ivan Gašparovič absolvoval stretnutie s občanmi a prešiel sa aj uličkou remesiel

Prvýkrát od svojho nástupu do funkcie zavítal uplynulý piatok do
Stropkova prezident SR Ivan Gašparovič. Presne o jedenástej hodine ho pred
MsÚ privítal primátor mesta.

Prezident následne absolvoval neformálne stretnutie s P. Obrimčákom
v jeho pracovni. Primátor ho v krátkosti oboznámil s históriou mesta a
tradíciou obnovených stropkovských jarmokov. Štvrťhodinu po svojom
príchode do mesta už absolvoval stretnutie s občanmi okresu Stropkov. Na
úvod I. Gašparovič zdôraznil, že diskusiu so širokou verejnosťou
považuje za inšpirujúcu, motivujúcu a zaväzujúcu. Ďalej dodal, že
pozorne sleduje vývoj v jednotlivých regiónoch Slovenska a hoci eviduje
regionálne rozdiely, vníma posun životnej úrovne smerom k pozitívnym
víziám. Na margo komunálnej politiky zdôraznil, že poslanci mestských a
obecných zastupiteľstiev by mali zabudnúť na svoju stranícku
príslušnosť, pretože v opačnom prípade mestá a obce nebudú nikdy
prosperovať. „Šancu máte len vtedy, keď budete
jednotní,“
vyzval zástupcov samosprávy I. Gašparovič.
V diskusii sa občania okresu zaujímali o problematiku výstavby cestnej
infraštruktúry na východnom Slovensku, zlepšenie podnikateľského
prostredia, najmä pre malé a stredné firmy, a prezident odpovedal aj na
otázky týkajúce sa školstva na Slovensku. Po hodinovom stretnutí
s občanmi sa I. Gašparovič presunul do mestského kaštieľa, kde bol
pripravený slávnostný obed. Možnosť stretnutia so slovenským prezidentom
využili aj predstavitelia partnerských miest z Poľska a Čiech, ktorí mu
odovzdali upomienkové predmety.
V rámci poobedňajšieho programu sa I. Gašparovič prešiel uličkou
remesiel. Pristavil sa pri viacerých stánkoch s rozličnými výrobkami a
mnohí remeselníci podarovali prezidentovi malé darčeky. Malému majstrovi
z Kurimy pri Bardejove, ktorý spolu s otcom ponúkal drevené výrobky,
dokonca pomohol vystrúhať malý suvenír.
Po absolvovaní slávnostného sprievodu mestom I. Gašparovič v spoločnosti
primátora mesta prestrihnutím stuhy slávnostne otvoril 14. ročník
obnoveného stropkovského jarmoku.

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

Zo stropkovského jarmoku mám veľmi dobrý dojem

V závere návštevy Stropkova sme Ivanovi Gašparovičovi položili
zopár otázok

Čo bolo okrem otvorenia XIV. stropkovského jarmoku cieľom vašej
dnešnej návštevy Stropkova?

Pozvanie do Stropkova som od pána primátora dostal už dávnejšie.
Stretol som sa tu s poslancami, starostami okolitých obcí a občanmi, kde sme
rozprávali o perspektívach tohto kraja, o možnosti zapojenia sa do
programov mimo regiónu. Som veľmi rád, že sa mi tieto stretnutia podarilo
absolvovať. Okrem toho som tu videl veľmi veselých ľudí a ľudí, ktorí aj
vo chvíli, keď situácia nie je veľmi priaznivá, dokážu vytvoriť
zlepšujúce sa podmienky pre život v tomto meste.

Aké dojmy si odnášate zo Stropkova?
Z takýchto festivalov vždy dobré. Som tiež presvedčený, že
perspektívy, ktoré mesto má a boli mi predstavené, že určite
naplnia.

Ako si spomínate na jarmoky zo svojho detstva?
To boli vždy dobré jarmoky a tak ako každé dieťa, aj ja som sa na nich
veľmi tešil. Chodievali sme najmä na jarmok do Banskej Bystrice.

V týchto dňoch navštevujete veľa podobných podujatí, čo
hovoríte na stropkovskú atmosféru?

Áno, bol som na festivale ľudovej hudby v Lučenci a teraz odchádzam do
Terchovej. Už som myslel, že to nestihnem, ale idem tam. Ale čo sa týka
stropkovského jarmoku, sami ste videli, že je to robené najmä pre ľudí,
ktorí sa sem chodia zabávať. Mám z toho veľmi dobrý dojem.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter