Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Čitateľ: Autobusové spojenie Stropkova s Prešovom je katastrofálne

<h3>Dopravca argumentuje, že doteraz nezaznamenali žiadnu požiadavku na
prehodnotenie spojov</h3>

<p>Cestujúci na trase západ Slovenska – Stropkov to poznajú. Za pár
hodín sa dostanú do Prešova, odtiaľ to do nášho okresného mesta trvá
nekonečne dlho. Rovnako opačným smerom – dostať sa na vlakový prípoj
bez auta je takmer nemožné.</p>

<p><strong><em>„Ako mnohí z nás pracujem mimo Stropkova. Keď chcete
cestovať ranným IC z Kysaku o 5.34 hod., zo Stropkova nemáte žiadne spoje
autobusom. Na rozdiel od Svidníka, kde spojenie funguje v pracovných dňoch.
Stropkovčania sa teda musia dopraviť minimálne do Radomy,“</em></strong>
posťažoval sa Stropkovčan Jaromír. Pýta sa, prečo dôležité ranné spoje
zo Svidníka do Prešova a večerné opačne obchádzajú Stropkov?
<strong><em>„Na porovnanie – stropkovská trasa od Duplína po Fijaš
(ktorú predmetné spoje obchádzajú) má okolo 14 tisíc obyvateľov, trasa
Rakovčík – Matovce len asi 1800. Takisto by ma zaujímalo, prečo
posledný večerný spoj do Stropkova končí vo Svidníku o polnoci, do
Stropkova je prípoj až ráno po 4.00 hod.? Apelujem na poslancov
Prešovského kraja i na vedenie mesta a okresu Stropkov, aby problém
autobusovej dostupnosti začali riešiť.“</em></strong><br>
Prímestskú autobusovú dopravu v stropkovskom i svidníckom okrese
zabezpečuje SAD Humenné, OZ Vranov. Vedúci dopravy Radoslav Smetanka
vysvetlil, že k zmenám cestovných poriadkov dochádza raz ročne,
v polovici decembra. <strong><em>„V priebehu platnosti cestovných
poriadkov, resp. pred platnosťou nových, starostovia obcí, riaditelia škôl,
zamestnávatelia, alebo osoby zastupujúce väčší počet cestujúcej
verejnosti pripomienkujú cestovné poriadky, alebo požadujú zmeny, formou
žiadosti priamo dopravcovi, alebo na PSK – Odbor dopravy, ktorý je
objednávateľom kilometrických výkonov na pokrytie dopravnej obslužnosti
v rámci Prešovského samosprávneho kraja,“</em></strong> uviedol R.
Smetanka. V súvislosti s opisovaným problémom povedal, že SAD Humenné,
ani Odbor dopravy PSK neevidujú a ani v minulosti nikdy neevidovali
požiadavku zavedenia spoja zo Stropkova k vlakovému spojeniu do Prešova,
alebo Kysaku. <strong><em>„Autobusový spoj zo Svidníka v čase 3:45 hod.
premával dlhé roky po Prešov k osobnému vlaku, ktorým sa cestujúci
prepravili do Kysaku k IC vlaku. Na základe žiadostí a podnetov od
cestujúcej verejnosti, ako aj na základe frekvencie a počtu cestujúcich,
predĺžil dopravca tento spoj po Kysak. Odpoveďou na čitateľov postreh, že
zo Svidníka dopravné spojenie k vlaku IC 500 Tatran (odchod 05:34 z Kysaku)
funguje, je fakt, že niekto na tento problém poukázal, požiadal dopravcu a
ten ho v spolupráci s PSK aj vyriešil,“</em></strong> vysvetlil R.
Smetanka. Podľa neho sa dopravca nebráni zavedeniu prípoja zo Stropkova
k existujúcemu rannému spoju zo Svidníka do Kysaku. <strong><em>„No
k zmenám cestovných poriadkov nedôjde na základe článku v regionálnych
novinách a počítaniu obyvateľov na trase Rakovčík – Matovce a
Duplín – Fijaš. Môže k nim dôjsť v prvom rade na základe iniciatívy
a dopytu, ako aj schváleniu zo strany PSK spôsobom, ako som spomenul
v predchádzajúcej odpovedi,“</em></strong> dodal R. Smetanka.<br>
Problematikou autobusového spojenia Stropkova s krajským mestom sa plánuje
zaoberať aj nový poslanec Zastupiteľstva PSK Martin Jakubov.
<strong><em>„Stropkovskej cestujúcej verejnosti spôsobujú chýbajúce spoje
problémy. Tému plánujem otvoriť na najbližšom zasadnutí nášho
poslaneckého klubu v Zastupiteľstve PSK 4. februára. Takisto oslovím aj
vedúceho odboru dopravu PSK pána Mihoka. Dúfam, že sa nám podarí nájsť
schodné riešenie aktuálnej situácie,“</em></strong> uviedol M.
Jakubov.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter