Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Čipovanie psov, mačiek a fretiek je už povinné

<p>Od prvého novembra majú vlastníci psov, mačiek a fretiek povinnosť na
vlastné náklady zabezpečiť identifikáciu a registráciu svojich zvierat.
Každé musí byť nezameniteľne označené transpondérom, teda mikročipom,
alebo zreteľným, čitateľným tetovaním, ktoré je platné iba v tom
prípade, keď je dokázateľné, že bolo urobené pred 3. júlom 2011. Psy
tetované po tomto dátume musia byť aj dodatočne očipované.

<p>„Na psy, mačky a fretky, ktoré sa narodili pred účinnosťou
zákona o veterinárnej starostlivosti, teda pred 1. 11. 2011, sa vzťahuje
dvojročné prechodné obdobie, ktoré sa končí 30. septembra 2013. Do tohto
dátumu musia byť všetky spomínané zvieratá označené mikročipom alebo
tetovaním,“
upozornil riaditeľ Regionálnej veterinárnej a
potravinovej správy vo Svidníku MVDr. Michal Zozuľák a dodal, že zvieratá,
ktoré sa prevážajú alebo predávajú do zahraničia, musia byť označené
mikročipom a taktiež pasom. „Poverený veterinárny lekár vedie
evidenciu vydaných pasoch a zadáva do nich údaje o zvieratách. Pas
spoločenských zvierat je úradným dokladom, ktorým vlastník alebo osoba
zodpovedná za zvieratá preukazuje identitu zvieraťa, platnosť vakcinácie
alebo revakcinácie proti besnote, ošetrenie proti vonkajším parazitom
prípravkom účinným proti kliešťom alebo vnútorným parazitom prípravkom
účinným proti Echinococcus granulosus (podmienka pre vstup do niektorých
členských štátov EÚ), titer neutralizačných protilátok proti besnote
(najmenej 0,5 Ul/ml). Tieto údaje môže potvrdzovať len poverený
veterinárny lekár, ktorý je povinný pred každým zaznamenaním zmeny
overiť identitu zvieraťa.“

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter