Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Investície spoločnosti Byhos za posledné štyri roky boli prevažne investičného charakteru, zdroje sú teda dobre pripravené

Na 35. zasadnutí MsZ predložil
konateľ spoločnosti BYHOS Vít Babjarčik správu o výsledkoch hospodárenia
za prvý polrok 2018. Spoločnosť Byhos, s.r.o. vyrába, distribuuje a
predáva teplo a TÚV, spravuje a udržuje obecné byty a zabezpečuje služby
na základe zmluvy v bytoch v osobnom vlastníctve (OV). Má v nájme štyri
tepelné zdroje, ktorými sú Energoblok E1, kotolňu K6 a dve domové kotolne
v bytových domoch na Ciolkovského ulici. Teplo a TÚV je z týchto kotolní
dodávané do bytových i nebytových priestorov a svoju činnosť zabezpečuje
11 pracovníkmi. V prvom polroku 2018 sa spoločnosti darilo dobre a bolo
ziskové. Zabezpečuje služby pre 23 spoločenstiev, t. j. 579 bytov
v OV.

„Prehľad ukazovateľov hovorí, že nie sú veľké rozdiely
medzi prvým polrokom 2017 a prvým polrokom 2018. Snáď len náklady na
elektrickú energiu, ktorá sa vďaka zmene technológie a výmene
kotlov,pohybujú smerom nadol,“
povedal v úvode V. Babjarčik
a dodal, že spotreba elektrickej energie sa znížila aj v kotolni K6 vďaka
použitiu solárnych panelov. V auguste 2018 bol splatený predbežný úver,
ktorý slúžil na výmenu kotlov v kotolni E1. „Na kotolňu K6
sa nám podarilo pripojiť aj známu „mrazničku“ (telocvičňa). V roku
2016 sa investovalo do strechy na kotolni E1. V roku 2017 prebehla ďalšia
investícia na Energobloku. Opravil sa teplovod k bytovému domu F3, kde
prebehla zmena dodávky teplej úžitkovej vody. Tento rok sa na kotolni K6
vymenil kotol, podarilo sa zistiť a odstrániť poruchu na teplovodnom kanáli
v parku pred obchodným domom. Všetky tieto investície sú vlastne nutné
dôsledky šetrenia bytových domov. Zatepľujú sa domy, vymieňajú sa okná,
je vyregulované kúrenie. Následne však stúpajú ceny energie – elektriny
a zemného plynu,“
spresnil V. Babjarčik a dodal, že cena
plynu bola v apríli 17,50 eur/MWh a teraz v septembri bola 26,50 eur/MWh.
„Všetci teplári čakajú na rozhodnutie ÚRSO o cenách plynu
na rok 2019. Vzhľadom na počasie, aké máme teraz, sme už s vykurovaním
začali v septembri,“
doplnil.
Správe bytov sa podarilo znížiť nedoplatky na bytoch v OV, v nájomných
bytoch je tento pokles nižší. V F2, F1 je momentálne neodkúpených
14 bytov, z toho 6 nájomcovia nemajú podanú žiadosť o odkúpenie do
OV.
Poslanca S. Kolcúna zaujímalo, či s v najbližšej dobe uvažuje o výmene
teplovodných rozvodov na sídlisku Mier. „Jednak zbytočne
vykurujeme chodník, ktorý je v dezolátnom stave, v zime je to vidieť
hlavne keď je rozmrznutý sneh na chodníku. Jeho oprava však záleží od
výmeny teplovodných rozvodov,“
povedal S. Kolcún. Riaditeľ
Byhosu uviedol, že investície za posledné štyri roky boli prevažne
investičného charakteru, zdroje sú teda poriešené na niekoľko rokov a
spoločnosť bude riešiť aj teplovodné kanály v spomínanej lokalite na
budúci rok. „Samozrejme budeme čakať na výzvu a pustíme sa do
kompletnej rekonštrukcie,“
dodal riaditeľ Byhosu.
Mesto Stropkov spravuje 157 obecných bytov a náklady z toho tvoria opravy a
výmeny vodomerov, elektroinštalácie, kanalizácie, deratizácie, revízie,
či čistenie komínov a iné.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter