Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Interpelácie poslancov z 35. zasadnutia MsZ

Nová pešia zóna na ul. Hrnčiarskej potešila mnohých obyvateľov tejto
lokality. „Všetko je nové a krásne, aj v mene občanov sa
chcem poďakovať,“
uviedol V. Mihok a navrhol ešte doriešenie
niektorých detailov. Konkrétne spoj chodníka s prístupovým chodníkom
k samotnému obytnému domu, ktorý je momentálne riešený šikmým zrazom,
čo môže byť pre našich seniorov hlavne v zimnom období problémom.
V mene občanov sa tiež zaujímal aj o rozšírenie cesty smerom
k poschodovým garážam, pretože projekt je už schválený a ľudia
čakajú. „Rekonštrukcia pešej zóny na Hrnčiarskej ulici je
úspešne za nami. Potrebujeme však ešte dokončiť túto etapu. Podarilo sa
nám spoločné dielo, v ktorom chceme pokračovať aj naďalej, sme však
limitovaný hlavne časom,“
reagoval primátor a dodal, že už
existuje ďalšia projektová dokumentácia na spájajúci chodník, schody,
rampu od MŠ Matice slovenskej smerom hore. Spracováva sa tiež projektová
dokumentácia v okolí poschodových garáži. „Samotná pešia
zóna je združenou investíciou. Bolo potrebné osloviť Východoslovenskú
vodárenskú spoločnosť, aby dali do poriadku poklopy kanálov. Bolo potrebné
doriešiť verejné osvetlenie, rozhlas. Bolo potrebné osloviť Antik. Myslím
si, že za aktívneho prístupu podniku m. p. Služba sa nám to podarilo a
chceme pokračovať ďalej až k ulici Krátkej,“
dodal
primátor.
Interpeláciou poslankyne Slivkovej bolo umiestnenie informačných tabúľ pre
smútočné oznámenia v lokalitách Sitník a Bokša. Ďalej tlmočila
požiadavku vykosenia trávy od ulice Kvetnej smerom k cintorínu. Prítomný
riaditeľ m. p. Služba túto požiadavku zaregistroval.
„V mestskej časti Sitník, ako aj Bokša sú umiestnené
úradné tabule, ktoré môžu slúžiť aj na umiestnenie smútočných
oznámení. Počet tabúľ na parte sme rozšírili, nie je problém umiestniť
ďalšie. Budeme sa snažiť túto požiadavku v najbližšom období
zrealizovať,“
odpovedal O. Brendza.
Poslanec J. Šimko pripomienkoval novú webovú stránku mesta Stropkov, ktorá
bola plánovaná. Ako príklad uviedol novú modernú webovú stránku mesta
Svidník, ktorá je uspôsobená aj pre zdravotne znevýhodnených občanov, či
elektronické informovanie zaregistrovaných obyvateľov mesta.
„Webová stránka sa tvorí, zmluva je podpísaná. Pracujeme na
tom už tretí mesiac, je to prácna robota, pretože starú jestvujúcu
stránku nemôžeme jednoducho odstaviť. Máme určité zákonné povinnosti,
kde potrebujeme určité veci zverejňovať, aktualizovať, dodržiavať,
vrátane povinného zverejňovania zmlúv. Máme ambíciu mať podobnú modernú
webovú stránku ako Svidník. Pracujeme na tom, dúfam, že sa nám to podarí
už teraz v októbri,“
povedal k otázke webovej stránky
primátor mesta.
Sanačné práce na námestí SNP a rekonštrukcia, či budovanie nových jaslí
v našom meste interpeloval poslanec S. Kolcún. Ministerstvo
pôdohospodárstva rozvoja vidieka SR podporí cez výzvu, ktorá je súčasťou
integrovaného operačného regionálneho programu s alokáciou takmer
13,5 mil. eur na budovanie a rekonštrukciu jaslí, preto je táto otázka na
mieste. Rekonštrukcia námestia je určite výzvou.
„Spomeňme si aká búrka nevôle panovala aj tu na MsZ, keď sme
išli odkúpiť tieto domy. Teším sa z toho, že sa nám to podarilo a že to
drvivou väčšinou hlasov prešlo. Je to spoločný úspech všetkých tých,
ktorý tento projekt podporili. To je len časť. Ideme ešte do poslednej
splátky po 50 tisíc eur každej rodine. Keď to vyrovnáme a bude po
voľbách a bude mandát na ďalšie volebné obdobie, určite sa pustíme do
ďalšieho archeologického výskumu, ktorý nám zadefinuje možnosti a
spôsoby riešenia tohto územia,“
vysvetlil ďalší postup
rekonštrukcie Námestia SNP primátor a dodal, že sa riadia presnými pokynmi
Pamiatkového úradu a momentálne sú zvyšky týchto domov zakonzervované,
pretože sú pozostatkami pôvodných hradných pivníc. Ďalšou výzvou bude
teda realizácia poslednej štvrtej etapy, ktorej bude predchádzať
diskusia.
„Čo sa jaslí týka, do dvoch týždňov bude zverejnená výzva
na budovanie MŠ, do ktorej by sme sa chceli zapojiť. Najprv však prebehne
diskusia. Máme ambíciu pristúpiť k vybudovaniu novej mestskej materskej
školy. Určite sa chceme do tejto výzvy zapojiť,“
reagoval
primátor.
Pre lokalitu Pod vlekom, ktorú tiež interpeloval poslanec MsZ S. Kolcún, je
podaný projekt prostredníctvom cezhraničnej spolupráce Interreg, ktorý je
v štádiu hodnotenia. „Nateraz je projekt hodnotený dobre, mali
by sme uspieť,“
povedal O. Brendza a doplnil, že prvá etapa
bude zahŕňať rekonštrukciu turistickej ubytovne, celého prízemia a okolia,
tak ako bolo schválené v MsZ. „Samozrejme je to výzva pre
ďalšie volebné obdobie. Spracovaná je projektová dokumentácia, znalecké
posudky vo vzťahu k TJ Slávia, ktoré boli predložené. Obdŕžali sme list,
v ktorom očakávajú ďalšie rokovania, do ktorých určite pôjdeme. Verím,
že areál Pod vlekom dostane nový šat. V piatok sa otvorila ďalšia
lyžiarska sezóna, spúšťa sa malý vlek s umelým povrchom, čo je určite
posun vpred. Verím, že areál Pod vlekom bude slúžiť na ten účel, na
ktorý bol postavený,“
uviedol.
Volebné obdobie sa síce končí, urobilo sa mnoho práce, zrealizovali sa
rôzne projekty a 15 z terajších poslancov opäť kandiduje. Ostáva
dúfať, že v nastúpenom trende sa bude pokračovať ďalej.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter