Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Iniciatíva Troch morí podporuje projekt Via Carpatia

Prehlbovanie už
existujúcej spolupráce a nadviazanie nových oblastí medzi členskými
štátmi Európskej únie zo strednej a východnej Európy bol cieľ Fóra
regiónov Iniciatívy Troch morí, ktorá sa konala 3. júla v Jasionke.
Podujatia pod patronátom prezidenta Poľskej republiky Andrzeja Dudu sa
zúčastnili stovky hostí. Pozvanie maršálka Podkarpatského vojvodstva
Wladyslawa Ortyla prijal aj predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan
Majerský.

Iniciatíva Troch morí je kooperačná platforma 12-tich krajín Európskej
únie, nachádzajúcich sa medzi Baltským, Jadranským a Čiernym morom.
Zámerom je posilniť spoluprácu stredoeurópskych štátov v energetike,
digitalizácii a dopravnej infraštruktúre. Neformálny projekt iniciovalo
v roku 2015 Chorvátsko spolu s Poľskom. „Ide o novú a dôležitú etapu
vo vývoji iniciatívy Troch morí, ktorú vítam s veľkou radosťou a
vďačnosťou. Po stretnutí s Fórom regiónov otvárame novú kapitolu tejto
spolupráce, jej miestny a cezhraničný rozmer. Ide o dôležitý krok pre
budovanie súdržnosti a uskutočnenie spoločných plánov,“ uviedol na
otvorení prezident Poľskej republiky Andrzej Duda.
Hosťami fóra boli predstavitelia poľskej vlády, parlamentu, vojvodstva,
veľvyslanci i zástupcovia Českej republiky, Slovenska, Bulharska, Rumunska,
Chorvátska a Maďarska.
„Je pre nás cťou, že môžeme byť hostiteľmi tohto fóra.
Naša geografická poloha a potenciál nás predurčujú k iniciácii
spolupráce v tejto oblasti. Je dobré, že táto regionálna politika sleduje
národnú politiku. Organizácia tejto akcie je preto významným príspevkom
k doterajším aktivitám a zvyšuje ich skutočný rozmer v rámci
regionálnej spolupráce, najmä v oblasti dopravnej
infraštruktúry,“
povedal maršálek Podkarpatského vojvodstva
Wladyslaw Ortyl.
Jednou z najviac diskutovaných tém medzinárodnej konferencie bol projekt Via
Carpatia. Vybudovanie medzinárodného cestného koridoru a prepojenie siedmich
krajín je modelovým príkladom spolupráce medzi štátmi 3SI – Iniciatívy
troch morí vrátane Slovenska a konkrétne i Prešovského samosprávneho
kraja.
„Celkovo ide asi o 120 kilometrov ciest v Prešovskom
samosprávnom kraji. Kľúčovým pre budovanie Via Carpatie je cestné spojenie
rýchlostnej cesty R4. S výnimkou preložky cesty vo Svidníku sú úseky po
Kapušany pred realizáciou s predpokladaným začiatkom výstavby po roku
2020. Dlho očakávaný pre naše krajské mesto je severný obchvat, kde by sa
malo začať s výstavbou I. etapy a rozbehnutý je juhozápadný obchvat
Prešova. Toto sú dobré správy pre medzinárodné prepojenie s Poľskom a
Maďarskom. Pre viditeľnejší pokrok bude nevyhnutná súčinnosť našej
vlády, jej rezortov i Národnej diaľničnej spoločnosti na tejto agende.
Vyvinieme maximálne úsilie na urýchlenie investičnej výstavby v prospech
tejto myšlienky,“
uviedol predseda PSK Milan Majerský.
Na fóre v Jasionke bolo podpísaná aj Dohoda o vytvorení observatória
regiónov troch morí, ktorá poukazuje na potrebu vybudovať jednotnú
informačnú infraštruktúru pre túto iniciatívu v rámci krajín 3SI.
Na medzinárodnom podujatí Prešovský samosprávny kraj zastupoval predseda
Milan Majerský, podpredseda Martin Jakubov a poslankyňa PSK Zita
Pleštinská.
Daša Jeleňová, hovorkyňa PSK

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter